Leden met PPI-keur komen bijeen op 28 februari

De BVP-leden die in het bezit zijn van het PPI-keurmerk hebben een overlegvergadering op woensdag 28 februari, 15:00 uur bij Van Voorst projektendienst, Elleboog 13, 6713 KP Ede. Gesproken zal worden over de lopende zaken; met SKG-IKOB is overleg over een verdere invoering van maatschappelijk verantwoord ondernemen in het PPI-keur en meer publiciteit voor het keurmerk zal ook een punt van bespreking zijn.