Ledenvergadering op 22 mei 2019

Graag nodigt het bestuur van de BVP jullie hierbij uit voor onze  ledenvergadering; deze wordt gehouden op woensdag 22 mei 2019 in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum.

Het programma is als volgt:

13.30 – 14.00 uur Ontvangst in Atrium

14.00 – 15.00 uur Theater 2
Begroeting door de voorzitter Lieuwe Steendam
Huishoudelijke mededelingen, waaronder financiën
Werven en opleiden van nieuwe medewerkers
Vorderingen van eventuele CAO
Nederlands Kampioenschap Woning- en Projectstofferen
15.00 – 15.30 uur Pauze in Atrium

15.30 – 16.30 uur Rondleiding

16.30 – 17.15 uur Theater 2
Tynke van den Heuvel van Studio Wae over recycle / hergebruik van tapijttegels in karpetten
17.15 – 18.00 uur Borrel in Grandcafé

Er wordt natuurlijk op alle leden gerekend. In verband met de catering is opgave gewenst. En het bestuur hoopt dat er zoveel aanmeldingen zijn, dat we naar een grotere zaal moeten uitwijken.

Dus: woensdag 22 met 2019, Instituut Beeld en Geluid, Media Parkboulevard 1, 1217 WE Hilversum. Aanvang 14:00 uur


Geef je op als reply op deze mail of “gewoon” via info@bvprojectinrichting.nl.