BVP logo 2015

Over de nieuwe wet DBA

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is begin dit jaar aangenomen. Dit houdt in dat vanaf 1 mei 2016 de VAR (verklaring arbeidsrelatie) vervalt en deze nieuwe wet in werking treedt.

De wet DBA moet er vooral voor zorgen dat er voor opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp’ers) meer zekerheid vooraf is over de behandeling van hun arbeidsrelatie door de Belastingdienst. Tot op heden kunnen zzp’ers wel een VAR-verklaring aanvragen waarin staat dat ze zelfstandig ondernemer zijn, maar die garandeert niet dat de Belastingdienst achteraf niet toch kan vinden dat de zzp’er éigenlijk in loondienst was en dat er dus over zijn arbeid loonafdrachten gedaan kunnen worden. Overigens is er voornamelijk sprake van gemakkelijker handelen (deregulering) voor de Belastingdienst zelf. Per jaar geeft de Belastingdienst 500.000 VAR verklaringen af.

Vervanging

Loesje samen DBATer vervanging van deze Verklaring Arbeidsrelatie kunnen opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst gebruiken om vooraf zekerheid te hebben dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, zodat er door de opdrachtgever geen loonheffingen ingehouden hoeven te worden. Belangrijk is dat de aansprakelijkheid voor de inhoudingsplicht loonheffingen bij de DBA niet meer alleen berust bij de opdrachtnemer (= zzp’er), maar ook bij de opdrachtgever (= projectinrichter). De aansprakelijkheid verschuift dus en de projectinrichter loopt bij afwijkingen een groter risico dan voorheen. Er komt een overgangstermijn voor een jaar tot 1 mei 2017. Bedoeling van de wet is dat opdrachtgevers die zelfstandigen inhuren ‘modelovereenkomsten’ met hen afsluiten. Overeenkomsten die vooraf zijn goedgekeurd door de Belastingdienst.

Modelovereenkomst BVP

Op donderdag 17 maart 2016 organiseerden we voor onze leden een bijeenkomst georganiseerd waar bovenstaande regeling werd toegelicht door de heer Hans Bierens van TS Consulting te Maren-Kessel. Daarbij werd ingegaan op de huidige methodiek met de VAR-verklaringen en op de toekomstige werkwijze met modelovereenkomsten. Besloten werd dat de Branchevereniging Projectinrichting voor de leden een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst zal opstellen, die tegen een vrij geringe (nog vast te stellen) vergoeding door de leden kan worden gebruikt. Deze overeenkomst is inmiddels in concept gereed en wordt voorgelegd aan de Belangdienst, die een termijn van ca. 6 weken nodig zegt te hebben om deze overeenkomst te toetsen en goed te keuren.