Check List afbeelding

Enquête onder leden

De afgelopen maanden is er een enquête onder de BVP-leden gehouden en recent afgerond. Samenvattend kan gesteld worden dat het rapportcijfer voor de BVP nogal hoog uitviel, namelijk 8,6 gemiddeld. We kregen maar 14 ingevulde formulieren binnen, dus in feite deed slechts 23% van de leden mee aan deze enquête. Een referendum zou in dit geval als ongeldig zijn bestempeld.

Suggesties

Het bestuur ontving wel heel nuttige informatie over suggestie voor onderwerpen en activiteiten. Genoemd werden onder meer: bedrijfsbezoeken bij leveranciers, studiereisje, marktontwikkelingen in de bouw (BIM, Arbo, duurzaamheid), visie van architecten en projectontwikkelaars op de toekomst van de branche, een huisbeurs waar alle leveranciers zich kunnen presenteren, etc. In het programma voor dit jaar zal hiervan al wat terugkomen en ook daarna zal het bestuur van deze informatie gebruik maken.