modelovereenkomst

Modelcontract

Hans Bierens van het Bureau TS Consulting licht toe dat de Belastingdienst eindelijk mondeling akkoord is gegaan met de door ons voorgestelde modelovereenkomst. Met spanning wachten we de bevestiging af. Zodra deze binnen is worden de leden door het bestuur ingelicht. Tevens melden we dan hoe de leden deze modelovereenkomst kunnen krijgen en wat de do’s en don’ts zijn bij het gebruik ervan.