Abeln Projectstoffering en Vista Interior Projects

Naamsbekendheid, nominaties en nieuwe leden

Abeln Projectstoffering ontmoet Vista Interior Projects

In het kantoor van Abeln Projectstoffering in Almelo ontvangt directeur Marcel Hessing ons hartelijk. Abeln is sinds 1 januari 2000 lid van de BVP en haar rechtsvoorgangers en daarmee een van de ‘oudste’ leden, zo weet secretaris Ab Sprong. Ook Niek Staman van Vista Interior Projects schuift aan, het ‘jongste’ lid van de BVP. Niek maakte voor het eerst kennis met de branchevereniging tijdens de DPI van 15 oktober jl. En.. dat smaakte naar meer!

Abeln Projectstoffering en Vista Interior Projects“We zijn erg geïnteresseerd in de netwerkfunctie van de BVP” vertelt Niek. “Vista houdt zich vooral bezig met interieurbouw voor schepen, zoals het seriematig inrichten van hotelkamers. Deze activiteiten sluiten goed aan op de corebusiness van de overige leden.” Ook Abeln haakte ooit om deze reden aan. “We vonden dat we erbij moesten horen” lacht Marcel Hessing. Maar het lidmaatschap levert meer op: “Een aantal keren kregen wij een opdracht omdat we in het bezit zijn van het PPI-keurmerk. Dat is vooral het geval bij overheden en onderwijsstichtingen. Het keurmerk gaat direct over de kwaliteit van je werk. Het driejaarlijkse kantoorbezoek, de inspecties op de werkvloer en de rapportage daarover geven feedback, waar je iets aan hebt voor je organisatie.”

Abeln neemt ook altijd het PPI-keur op in haar offertes en zou het liefst zien dat het PPI-keur in het bestek voorgeschreven staat. “Er ligt dus nog een schone taak voor de BVP!”.

Naamsbekendheid

“Je moet het zelf aandragen, het PPI-keur en de BVP zijn niet algemeen bekend.” aldus Marcel. Kortom, de naamsbekendheid van onze branchevereniging verdient nog een impuls. Ook Niek ervaart deze ‘onbekendheid’ als hij – of zijn collega Henk-Jan Vissia – in zijn netwerk spreekt over het kersverse lidmaatschap.

Nieuwe koers

Hoewel ook Marcel in de loop der jaren wel eens twijfels had over de toekomst van de BVP, is de branchevereniging volgens hem weer helemaal ‘up and running’: “Het is een goede zaak dat de vereniging nu voor een bredere groep toegankelijk is én dat we het PPI-keurmerk handhaven. Wel zou het goed zijn dat nog meer leden het keurmerk behalen. Zo breng je de branche op een nog hoger niveau.” Beide heren juichen een verdere uitbreiding van het ledenaantal toe. De verlaging van de contributie draagt daar naar verwachting in positieve zin aan bij. Niek: “Vista Interior Projects werkt graag met partners uit de regio Oost-Nederland. Een uitbreiding van het ledenaantal, ook in dit deel van het land is dus welkom.”

Sinds een jaar of acht zijn ook leveranciers lid van de BVP. Een goede zaak, aldus Marcel. “Je spreekt elkaar nog eens op een andere manier. In de groep leg je snel contacten en kun je signalen uit de markt oppikken.”

Impuls

Natuurlijk zijn er verbeterpunten. Marcel zou de saamhorigheid in het algemeen nog wel een impuls willen geven. Niek hoopt collegiaal overleg te voeren en samen te werken in projecten. Maar ook intervisie is waardevol. Hessing bezocht onlangs met de groep PPI-keur een bijeenkomst, waarin men vakinhoudelijk de diepte in ging. “Dat was erg interessant en voor herhaling vatbaar. Naar mijn mening zouden we ook wat vaker een bedrijfsbezoek kunnen organiseren”.

BVP-Award

Tja, een beetje gevoelig punt is het wel… “Wij zijn de ‘Joop Zoetemelk’ van de BVP-Award” zo stond in een tweet van Abeln. En zo is het ook wel een beetje aldus Marcel, die Abeln Projectinrichting onlangs voor de derde keer op de tweede plaats zag eindigen. “Toch hebben we veel leuke reacties en positieve aandacht gehad door onze nominatie. Zowel van leden als van klanten”. Wel vond hij het jammer dat het programma van de DPI dit jaar dusdanig vol zat, dat er eigenlijk te weinig tijd was voor de uitreiking van de Award: “De genomineerden hebben er veel tijd in gestoken. Dan is het jammer dat er op zo’n dag niet veel ruimte in het programma is voor de uitreiking”. Ab neemt dit mee in de evaluatie richting het bestuur.

Marcel vat samen: “De contacten die je via de BVP opdoet zijn waardevol. We informeren elkaar ook over andere zaken dan ons vak. Zo wisselden we onlangs ervaringen uit met een ander lid over een bepaald ICT-systeem. De inzichten van een collega kunnen je tijd en geld besparen. Daarnaast helpen we elkaar voort in perioden van drukte en krapte door elkaars personeel in te zetten. De samenwerking is altijd open en eerlijk.” En dat klinkt Niek Staman als muziek in de oren…