Nieuw lid BVP

Nieuwe leden BVP sinds 1 januari 2016:

Ook in 2016 kan de branchevereniging Projectinrichting weer spreken van een aanzienlijk ledenaanwas. We noteerden in die periode de volgende ondernemingen als nieuw lid:

Vanaf deze plaats van harte welkom aan deze bedrijven. Het bestuur hoopt dat we elkaar in dit verenigingsverband en in de markt kunnen. En vooral dat we elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen.