PPI-keurmerk-logo

Nieuws van onze werkgroepen

Werkgroep PPI-keur

Practise what you preach

Aansluitend op de laatste ledenvergadering is besloten dat de regels voor het PPI-keurmerk nog duidelijker en zelfs wat ‘strenger’ moeten worden. Deze behoefte leeft duidelijk bij de leden. “En dat is begrijpelijk” aldus Peter Fiering van de werkgroep PPI Keur: “Er moet geen ruimte zijn voor discussie. We willen het belangrijkste keurmerk voor onze branche zijn. Dat betekent: ‘practise what you preach’. Onduidelijkheden willen we uitdiscussiëren. Bij overtredingen zullen we een ‘gele kaart’ uitdelen en mensen aanspreken. In het ergste geval kan een bedrijf het keurmerk verliezen. Zo houden we de kwaliteit hoog in het vaandel, een extra garantie voor onze opdrachtgevers.”

In het najaar komt de werkgroep met de nieuwe opzet. Het herziene PPI-keur maakt dan vanaf 1 januari 2015 deel uit van het PPI-beleid. De werkgroep – die verder bestaat uit Bob Snoek, Jeroen Blankers, Marcel Hessing en Ab Sprong – wordt ondersteund door Remco Kruit van IKOB-BKB.

Werkgroep Opleiden

Enthousiasmeren en opleiden

De opleiding tot stoffeerder wordt nog slechts op vier plaatsen in Nederland gegeven. Vaak zijn de klassen zo klein dat het voor een school niet rendabel is. Daarbij vormt het zuiden van het land zelfs een ‘witte vlek’. De PPI vindt het belangrijk om een rol te spelen bij het opleiden van stoffeerders. Daarom is de ‘Werkgroep Opleiden’ in het leven geroepen. Te starten in het oosten en met de ambitie voor een landelijke uitrol. De werkgroep heeft twee doelen:

  • Enthousiasmeren van jongeren (jeugd) voor ons vak (woning- en/of projectstoffeerder)
  • Opleiden / omscholen van jongeren tot stoffeerder

 

Namens het bestuur neemt Kristel Leerkes zitting, samen met Unipro, WoonWerk en Technisch Werk Twente (TWT). Mogelijk komt er in de toekomst nog een extra  afgevaardigde van de fabrikanten in de werkgroep.

Voor het bewerkstelligen van het eerste doel, geeft Unipro in samenwerking met WoonWerk gastlessen op VMBO-scholen.

En voor het opleiden / omscholen van jongeren tot stoffeerder hebben we Technisch Werk Twente ingeschakeld.

TWT is een innovatief bedrijf dat jongeren begeleidt in BBL-trajecten (in de technische sector) en koppelt aan bedrijven en scholen. Zo wisten zij al 120 mensen te plaatsen. Naast de technische sector is er een uitbreiding gestart in de sector bouw(gerelateerd), te beginnen met de projectstoffering. Naar verwachting zullen ook woningstoffeerders en andere branches aanhaken. Daarbij zal – ook vanuit de PPI – landelijke bekendheid gezocht worden. Boerhof Projectinrichters heeft al goede ervaringen. Zo wordt momenteel een allround timmerman omgeschoold tot stoffeerder (op het Deltion College in Zwolle). Deze persoon is werkzaam bij Boerhof als leerling-stoffeerder. “En met succes” vertelt Kristel Leerkes: “Het is prettig dat TWT alle zaken rondom koppeling, begeleiding en communicatie regelt. En vooral: zij begrijpen hoe belangrijk ‘de juiste jongere op de juiste plek’ is. Dat is bij ons prima gelukt”. De werkgroep is in gesprek met verschillende projectstoffeerbedrijven om aan te haken bij dit project. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Kristel Leerkes, 0572-382424.