Van de voorzitter

“Positiviteit voortzetten”

Het jaar loopt rap ten einde. Tijd om eens terug te blikken. En dan constateer ik met trots dat we als Branchevereniging Projectinrichting flinke stappen hebben gemaakt. Een positieve ontwikkeling! De nieuwe koers begint zijn vruchten af te werpen. Zo bedraagt het ledenaantal momenteel 65, waarvan 41 projectinrichters, 2 vloeronderhoudsbedrijven en 22 leveranciers.

Ook in het komende jaar zullen we ons inzetten om het ledenaantal nog verder uit te breiden. Niet alleen om de kosten beter te dekken, maar ook om van elkaar te leren. En daarbij vragen we jullie ondersteuning. Ik daag onze leden dan ook graag uit eens om zich heen te kijken binnen de branche. Wie in jouw omgeving zouden we kunnen interesseren om zich aan te sluiten bij de BVP?

We kijken met veel enthousiasme uit naar 2016. Er worden enkele mooie bijeenkomsten georganiseerd, met inspirerende onderwerpen en volop ruimte om elkaar te ontmoeten. En natuurlijk zijn de voorbereidingen voor de DPI in oktober 2016 alweer gestart!

Kortom, ik hoop dat we met zijn allen de positieve ontwikkelingen kunnen vasthouden én uitbreiden. Zowel in onze bedrijven als gezamenlijk als branchevereniging.

Ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen en graag tot ziens op de nieuwjaarsreceptie op 26 januari 2016.

Jeroen Blankers