Ledenvergadering op 21 maart

Helaas moest door de weersomstandigheden de Nieuwjaarsontmoeting van 18 januari vervallen. Ik berichtte al eerder dat er spoedig een ledenvergadering gehouden zou gaan worden. De datum is nu bekend: woensdag 21 maart. De firma Bosgoed is onze gastheer. De inloop is om 15:00 uur. Mevrouw Angelique van ’t Riet houdt die middag een korte workshop onder de titel “zakelijk flirten”. Daarnaast is er in deze vergadering een verkiezing van een nieuwe voorzitter (zie punt 2 en punt 3). Een buffet besluit deze eerste ledenvergadering van 2018.