Duurzame projectinrichting

Bedrijven die voldoen aan het PPI Keurmerk besteden aandacht aan kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. In dit kader wordt een inventarisatie uitgevoerd waarop verbeterd kan worden zodat het bedrijf voldoet aan de duurzaamheidseisen volgens het PPI Keurmerk.

Duurzame vloerbedekking

Bijvoorbeeld als het gaat om duurzame vloerbedekking dient deze qua kwaliteit goed te zijn afgestemd op het beoogde gebruik. Hieronder valt ook het onderhoud van de vloerbedekking. Is deze goed te reinigen? Of het toepassen van tapijttegels, met als voordeel dat vlekken eenvoudiger vervangen kunnen worden.

Uitvoerende bedrijven bieden de opdrachtgever aan de oude vloerbedekking te verwijderen. Deze vloerbedekking dient op een milieuvriendelijke manier te worden verwerkt. Dat kan door deelname aan een hergebruik programma, of door milieubewuste verwerking waarbij materialen worden omgezet in bruikbare energie.

Gezonde werksituatie

Medewerkers beschikken volgens het PPI Keurmerk over benodigde hulpmiddelen die een bijdrage leveren aan een veilige en gezonde werksituatie. Er wordt toegezien op gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen die afgestemd zijn op mogelijke risico’s. Zo draagt het gehele bedrijf bij aan duurzame projectinrichting.

Duurzame bedrijfsvoering

Uitvoerende bedrijven en leveranciers moeten nauw samenwerken om duurzaamheid in bedrijfsvoering en uitvoering van projecten te bevorderen. Denk hierbij aan ontwikkeling en toepassing van duurzame producten, of het initiëren van recycling.