Berichten

Interview Danny Voerman van Prolance – nieuw lid BVP

“Openheid om ervaringen in de branche te delen”

Danny Voerman is directeur/eigenaar van Prolance Projecten & Interieurs en sinds kort lid van de Branchevereniging Projectinrichting. “Ik bezocht – op uitnodiging van Jeroen Blankers – de bijeenkomst van 17 maart. Het was voor mij enerzijds een hartelijk weerzien met bestaande contacten, anderzijds een leuke kennismaking met nieuwe vakgenoten. Ik was aangenaam verrast door de prettige en ongedwongen sfeer. Ondanks het feit dat er diverse ‘concullega’s’ vertegenwoordigd waren, voerden we prima gesprekken over ons vak. Bovendien vond ik het plezierig om elkaar eens in een andere setting te zien en daarnaast leveranciers te ontmoeten.

Samenwerken

Prolance

Prolance

Ik verwacht de komende bijeenkomsten gevoed te worden met inhoudelijke onderwerpen die relevant zijn voor onze branche. Graag wil ik ervaren wat de kracht van de BVP kan zijn en ik zal daarom zoveel mogelijk BVP-events bezoeken. Ik realiseer me ook hoe belangrijk het is wat de leden zelf uitdragen hieromtrent. Voor Prolance zie ik zeker voor de toekomst mogelijkheden, zoals het keurmerk. Daarnaast staan wij er zeker open voor om onze ervaringen in de branche te delen. Denk daarbij o.a. aan de invulling van samenwerking met aannemers en eindgebruikers. Het is interessant om samen na te denken over de benadering van deze verschillende doelgroepen. Als nieuw lid ben ik nog te kort ‘aan boord’ om de toegevoegde waarde te beoordelen. Ik vind het belangrijk dat de BVP transparant blijft en gezamenlijk het juiste doel voor ogen houdt. Als het bestuur dat met dezelfde inzet en energie blijft doen, heb ik daar alle vertrouwen in!”

Over de nieuwe wet DBA

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is begin dit jaar aangenomen. Dit houdt in dat vanaf 1 mei 2016 de VAR (verklaring arbeidsrelatie) vervalt en deze nieuwe wet in werking treedt.

Lees meer

Nieuwe leden BVP sinds 1 januari 2016:

Ook in 2016 kan de branchevereniging Projectinrichting weer spreken van een aanzienlijk ledenaanwas. We noteerden in die periode de volgende ondernemingen als nieuw lid:

Lees meer

Van de voorzitter

Nieuwe bestuurder Mark Jongkind

Mark Jongkind van Luxaflex trad onlangs toe tot het bestuur. Wij zijn blij met zijn positieve en enthousiaste inzet om – zoals hij dat zelf aangeeft – “als verlengstuk van de vereniging in een breed netwerk voor en namens de BVP te opereren”.

Lees meer

Arbeidsrelatie met zzp’er schijnhuwelijk?

Bent u al als projectinrichter op de hoogte van de ontwikkelingen en de nieuwe weg DBA (deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties)?

We lichten graag toe wat dit kan betekenen voor uw bedrijf en uw leveranciers. Vanaf 1 mei 2016 komt de VAR-verklaring geheel te vervallen. Indien u als opdrachtgever een zzp’er wilt inhuren, zullen er een aantal zaken drastisch veranderen. Veel zzp’ers werken lange tijd voor dezelfde opdrachtgever. Een schijnconstructie, waar de overheid verandering in gaat brengen. Het moet in het vervolg duidelijk zijn of iemand zzp’er is. Een persoon die zelfstandig werkt zal zijn of haar eigen gereedschap mee moeten nemen. Gebruik van gereedschappen en bv. bedrijfskleding van de opdrachtgever zijn niet langer toegestaan.

Lees meer

Van de voorzitter

“Positiviteit voortzetten”

Het jaar loopt rap ten einde. Tijd om eens terug te blikken. En dan constateer ik met trots dat we als Branchevereniging Projectinrichting flinke stappen hebben gemaakt. Een positieve ontwikkeling! De nieuwe koers begint zijn vruchten af te werpen. Zo bedraagt het ledenaantal momenteel 65, waarvan 41 projectinrichters, 2 vloeronderhoudsbedrijven en 22 leveranciers.

Ook in het komende jaar zullen we ons inzetten om het ledenaantal nog verder uit te breiden. Niet alleen om de kosten beter te dekken, maar ook om van elkaar te leren. En daarbij vragen we jullie ondersteuning. Ik daag onze leden dan ook graag uit eens om zich heen te kijken binnen de branche. Wie in jouw omgeving zouden we kunnen interesseren om zich aan te sluiten bij de BVP?

We kijken met veel enthousiasme uit naar 2016. Er worden enkele mooie bijeenkomsten georganiseerd, met inspirerende onderwerpen en volop ruimte om elkaar te ontmoeten. En natuurlijk zijn de voorbereidingen voor de DPI in oktober 2016 alweer gestart!

Kortom, ik hoop dat we met zijn allen de positieve ontwikkelingen kunnen vasthouden én uitbreiden. Zowel in onze bedrijven als gezamenlijk als branchevereniging.

Ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen en graag tot ziens op de nieuwjaarsreceptie op 26 januari 2016.

Jeroen Blankers