Berichten

Over de nieuwe wet DBA

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is begin dit jaar aangenomen. Dit houdt in dat vanaf 1 mei 2016 de VAR (verklaring arbeidsrelatie) vervalt en deze nieuwe wet in werking treedt.

Lees meer

Enquête onder leden

De afgelopen maanden is er een enquête onder de BVP-leden gehouden en recent afgerond. Samenvattend kan gesteld worden dat het rapportcijfer voor de BVP nogal hoog uitviel, namelijk 8,6 gemiddeld. We kregen maar 14 ingevulde formulieren binnen, dus in feite deed slechts 23% van de leden mee aan deze enquête. Een referendum zou in dit geval als ongeldig zijn bestempeld.

Suggesties

Het bestuur ontving wel heel nuttige informatie over suggestie voor onderwerpen en activiteiten. Genoemd werden onder meer: bedrijfsbezoeken bij leveranciers, studiereisje, marktontwikkelingen in de bouw (BIM, Arbo, duurzaamheid), visie van architecten en projectontwikkelaars op de toekomst van de branche, een huisbeurs waar alle leveranciers zich kunnen presenteren, etc. In het programma voor dit jaar zal hiervan al wat terugkomen en ook daarna zal het bestuur van deze informatie gebruik maken.

Platform Projectinrichting (PPI) wordt Branche Vereniging Projectinrichting (BVP)    

Platform Projectinrichting heeft ervoor gekozen om een nieuwe koers te gaan varen. Het doel van de nieuwe koers is om groei van de branchevereniging te bewerkstelligen. Met deze nieuwe koers is ook gekozen voor een nieuw logo en een nieuwe naam, Branche Vereniging Projectinrichting, afgekort BVP.

Het verhaal achter de naam en het logo

Het nieuwe logo is afgeleid van het oude logo van het Platform Projectinrichting, zodat het herkenbaar blijft voor huidige leden. De strepen in het logo staan voor ‘van vloer tot wand’. BVP wil namelijk een branchevereniging zijn voor iedere onderneming in de branche voor projectinrichting en –stoffeerders. Vandaar dat ook het woord ‘branchevereniging’ onderdeel is geworden van de nieuwe naam.

Wat zijn de veranderingen?                                     

Vanaf nu is de branchevereniging toegankelijk voor alle bedrijven die werkzaam zijn in de branche voor projectinrichting. De grootte van het bedrijf en het PPI-keurmerk zijn geen voorwaarden meer om lid te kunnen worden van de vereniging, in tegenstelling tot het voormalige Platform Projectinrichting.

“We zijn blij met deze nieuwe koers” licht voorzitter Jeroen Blankers. “We willen een brede branchevereniging zijn voor alle bedrijven in de branche, ‘van vloer tot wand’. Daarom kan iedereen die werkzaam is in de projectinrichting lid worden, ook kleine ondernemers en zzp’ers. Deze verbinding is belangrijk. Niet alleen voor de samenwerking, maar ook om kennis te delen en zo de kwaliteit van ons werk nog beter maken. Leveranciers zijn er immers bij gebaat dat projectinrichters toetsbaar kwalitatief werk afleveren.”

De BVP wil naast netwerk- en kennisplatform, ook een ontmoetingsplek zijn. Blankers: “Denk daarbij o.a. aan arbitrage, mediation, lobby, innovatie, juridische ondersteuning en infotainment. Bovendien komt er een wegwijzer voor technische adviezen en gaat BVP de stoffeerders-opleiding voor haar leden organiseren én faciliteren.”

Nieuwe structuur van de branchevereniging

De branchevereniging kent een nieuwe structuur van vier afdelingen: organisaties met PPI-keur, verleggers, fabrikanten en vloeronderhoud. Elke sectie organiseert specifieke evenementen, trainingen en zorgt voor een afgevaardigde in het bestuur. Daarnaast is een Raad van Advies gevormd, bestaande uit oud-bestuurders van de PPI (Platform Projectinrichting). Drie maal per jaar komt BVP als geheel bijeen. Een voorbeeld hiervan is de (tweejaarlijkse) Dag van de Projectinrichting, waarbij de PPI-award wordt uitgereikt aan de projectinrichter met het meest prestigieuze project.

Het toekomstbeeld van BVP                  

De verwachting is dat BVP, dankzij deze koerswijziging, snel zal groeien als dé branchevereniging voor projectinrichting. Het voormalige Platform Projectinrichting werd in 2005 opgericht en heeft op dit moment ruim 40 leden.