Berichten

PPI-keur voor Prolance

De firma Prolance, bekend van de nominaties voor de BVP-Award, ontving eind november 2017 van het certificeringsinstituut SKG-Ikob de mededeling dat zij kan beschikken over het PPI-keurmerk. Van harte gefeliciteerd!

Lees meer

Interface: duurzaamheidsstrategie met ambitieuze doelen

Een van de fabrikanten die vertelden over duurzaamheid in hun dagelijkse bedrijfsvoering, was Geanne van Arkel, hoofd Sustainable Development van Interface. In een volgende Nieuwsbrief komen Tarkett / Desso en Forbo Flooring aan het woord.

Lees meer

Uitreiking van BVP-Award

De leden kregen in de afgelopen maanden de gelegenheid hun mooiste project in te dienen. Een deskundige jury selecteerde drie genomineerden: Prolance Projecten en Interieurs, Mirato Interieurontwerp en Boerhof Projectinrichters. Boerhof uit Heeten werd de uiteindelijke winnaar. De projectinrichters uit Heeten gooiden hoge ogen met hun inzet voor het project: Openlucht Museum te Arnhem.

genomineerden bvp award 2017

Genomineerden BVP Award 2017

De jury werd op aangename wijze verrast door de creativiteit die Mirato Interieurontwerp voor het project Massive Music toonde. De inventieve inzending van Mirato werd dan ook terecht beloond met de tweede prijs. Ook het project NIBC bank te Den Haag van Prolance, winnaar van de derde prijs, maakte indruk. De jury roemde het vloerenplan en de rust die het ontwerp uitstraalt.

De jury bestond uit Michiel Kobussen van Ebbens Architecten, Ger Dinnissen van Dinnissen Architecten, Fanny Willems van Flint interieurarchitecten en juryvoorzitter Lieuwe Steendam, voormalig marketingmanager Nederland van Tarkett.

Terugblik op de Dag van de Projectinrichting

De Dag van de Projectinrichting op donderdag 12 oktober jl. was een groot succes. Het bestuur zorgde dit jaar voor een ‘actieve dag’! Het sportieve programmaonderdeel – karten – leverde naast heel veel lol toch ook de nodige spierpijn op.

Een enthousiaste groep ‘niet-karters’ moedigde langs de lijn de teams aan!

In tweetallen mochten de teams, in een uur, hun krachten meten. Het team ‘Voorst’ (Peter Fiering en Freddy Barendse) werd winnaar, op de voet gevolgd door de ploeg ‘Vrienden’ van William Snoeren en Arek Verhees.

karten BVP

Winnaar: Team Voorst

Na een enerverend middagje karten en de prijsuitreiking was het de hoogste tijd voor de uitreiking van de BVP–Award, het klapstuk van de middag natuurlijk!

prijsuitreiking karten

Prijsuitreiking karten


 

Van de voorzitter

Nieuwe bestuurder Mark Jongkind

Mark Jongkind van Luxaflex trad onlangs toe tot het bestuur. Wij zijn blij met zijn positieve en enthousiaste inzet om – zoals hij dat zelf aangeeft – “als verlengstuk van de vereniging in een breed netwerk voor en namens de BVP te opereren”.

Lees meer

Van de voorzitter 2016

“Talenten, toekomst en training”

Het eerste deel van 2016 ligt alweer achter ons! We hebben dit jaar alweer een aantal nieuwe leden in onze vereniging kunnen opnemen. We begroeten met plezier de firma’s Bosgoed, Iedema, Modulyss en Toppoint Blinds. We hopen dat de leden elkaar in onderling verband kunnen versterken en dat we daarnaast samen ook veel genoegen beleven.

Uiteraard blijven nieuwe, enthousiaste leden van harte welkom. Zo kunnen we ons met elkaar nog beter en breder inzetten voor onze branche. En ook denken we aan de toekomst van ons vak. Zie hiervoor onderstaande informatie over het inzetten van jonge talenten bij enkele van onze leden.

Er is de laatste tijd veel te doen over de wet Deregulering arbeidsrelatie. We zijn blij dat we jullie op 17 maart aanstaande een eerste informatieve bijeenkomst over dit onderwerp kunnen bieden.

We blijven voortdurend de mogelijkheden van onze vereniging verkennen. Waar kunnen we onze leden mee voorthelpen en waar liggen de behoeftes? Programma’s met workshops, trainingen, kennisoverdracht en bedrijfsbezoeken. Er is veel mogelijk. We zijn benieuwd naar jullie suggesties. We hopen dat jullie allemaal de enquête invullen die jullie onlangs hebben ontvangen, zodat we een zo gericht mogelijk programma kunnen bieden.

Graag tot ziens op 17 maart.

Namens het bestuur,

Jeroen Blankers

Aangenaam…

Sandra Dohmen van RD Projectstoffering in Waalre is sinds de DPI in oktober 2015 lid van de BVP.

Lees meer

Van de voorzitter

“Positiviteit voortzetten”

Het jaar loopt rap ten einde. Tijd om eens terug te blikken. En dan constateer ik met trots dat we als Branchevereniging Projectinrichting flinke stappen hebben gemaakt. Een positieve ontwikkeling! De nieuwe koers begint zijn vruchten af te werpen. Zo bedraagt het ledenaantal momenteel 65, waarvan 41 projectinrichters, 2 vloeronderhoudsbedrijven en 22 leveranciers.

Ook in het komende jaar zullen we ons inzetten om het ledenaantal nog verder uit te breiden. Niet alleen om de kosten beter te dekken, maar ook om van elkaar te leren. En daarbij vragen we jullie ondersteuning. Ik daag onze leden dan ook graag uit eens om zich heen te kijken binnen de branche. Wie in jouw omgeving zouden we kunnen interesseren om zich aan te sluiten bij de BVP?

We kijken met veel enthousiasme uit naar 2016. Er worden enkele mooie bijeenkomsten georganiseerd, met inspirerende onderwerpen en volop ruimte om elkaar te ontmoeten. En natuurlijk zijn de voorbereidingen voor de DPI in oktober 2016 alweer gestart!

Kortom, ik hoop dat we met zijn allen de positieve ontwikkelingen kunnen vasthouden én uitbreiden. Zowel in onze bedrijven als gezamenlijk als branchevereniging.

Ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen en graag tot ziens op de nieuwjaarsreceptie op 26 januari 2016.

Jeroen Blankers

Naamsbekendheid, nominaties en nieuwe leden

Abeln Projectstoffering ontmoet Vista Interior Projects

In het kantoor van Abeln Projectstoffering in Almelo ontvangt directeur Marcel Hessing ons hartelijk. Abeln is sinds 1 januari 2000 lid van de BVP en haar rechtsvoorgangers en daarmee een van de ‘oudste’ leden, zo weet secretaris Ab Sprong. Ook Niek Staman van Vista Interior Projects schuift aan, het ‘jongste’ lid van de BVP. Niek maakte voor het eerst kennis met de branchevereniging tijdens de DPI van 15 oktober jl. En.. dat smaakte naar meer!

Abeln Projectstoffering en Vista Interior Projects“We zijn erg geïnteresseerd in de netwerkfunctie van de BVP” vertelt Niek. “Vista houdt zich vooral bezig met interieurbouw voor schepen, zoals het seriematig inrichten van hotelkamers. Deze activiteiten sluiten goed aan op de corebusiness van de overige leden.” Ook Abeln haakte ooit om deze reden aan. “We vonden dat we erbij moesten horen” lacht Marcel Hessing. Maar het lidmaatschap levert meer op: “Een aantal keren kregen wij een opdracht omdat we in het bezit zijn van het PPI-keurmerk. Dat is vooral het geval bij overheden en onderwijsstichtingen. Het keurmerk gaat direct over de kwaliteit van je werk. Het driejaarlijkse kantoorbezoek, de inspecties op de werkvloer en de rapportage daarover geven feedback, waar je iets aan hebt voor je organisatie.”

Abeln neemt ook altijd het PPI-keur op in haar offertes en zou het liefst zien dat het PPI-keur in het bestek voorgeschreven staat. “Er ligt dus nog een schone taak voor de BVP!”.

Naamsbekendheid

“Je moet het zelf aandragen, het PPI-keur en de BVP zijn niet algemeen bekend.” aldus Marcel. Kortom, de naamsbekendheid van onze branchevereniging verdient nog een impuls. Ook Niek ervaart deze ‘onbekendheid’ als hij – of zijn collega Henk-Jan Vissia – in zijn netwerk spreekt over het kersverse lidmaatschap.

Nieuwe koers

Hoewel ook Marcel in de loop der jaren wel eens twijfels had over de toekomst van de BVP, is de branchevereniging volgens hem weer helemaal ‘up and running’: “Het is een goede zaak dat de vereniging nu voor een bredere groep toegankelijk is én dat we het PPI-keurmerk handhaven. Wel zou het goed zijn dat nog meer leden het keurmerk behalen. Zo breng je de branche op een nog hoger niveau.” Beide heren juichen een verdere uitbreiding van het ledenaantal toe. De verlaging van de contributie draagt daar naar verwachting in positieve zin aan bij. Niek: “Vista Interior Projects werkt graag met partners uit de regio Oost-Nederland. Een uitbreiding van het ledenaantal, ook in dit deel van het land is dus welkom.”

Sinds een jaar of acht zijn ook leveranciers lid van de BVP. Een goede zaak, aldus Marcel. “Je spreekt elkaar nog eens op een andere manier. In de groep leg je snel contacten en kun je signalen uit de markt oppikken.”

Impuls

Natuurlijk zijn er verbeterpunten. Marcel zou de saamhorigheid in het algemeen nog wel een impuls willen geven. Niek hoopt collegiaal overleg te voeren en samen te werken in projecten. Maar ook intervisie is waardevol. Hessing bezocht onlangs met de groep PPI-keur een bijeenkomst, waarin men vakinhoudelijk de diepte in ging. “Dat was erg interessant en voor herhaling vatbaar. Naar mijn mening zouden we ook wat vaker een bedrijfsbezoek kunnen organiseren”.

BVP-Award

Tja, een beetje gevoelig punt is het wel… “Wij zijn de ‘Joop Zoetemelk’ van de BVP-Award” zo stond in een tweet van Abeln. En zo is het ook wel een beetje aldus Marcel, die Abeln Projectinrichting onlangs voor de derde keer op de tweede plaats zag eindigen. “Toch hebben we veel leuke reacties en positieve aandacht gehad door onze nominatie. Zowel van leden als van klanten”. Wel vond hij het jammer dat het programma van de DPI dit jaar dusdanig vol zat, dat er eigenlijk te weinig tijd was voor de uitreiking van de Award: “De genomineerden hebben er veel tijd in gestoken. Dan is het jammer dat er op zo’n dag niet veel ruimte in het programma is voor de uitreiking”. Ab neemt dit mee in de evaluatie richting het bestuur.

Marcel vat samen: “De contacten die je via de BVP opdoet zijn waardevol. We informeren elkaar ook over andere zaken dan ons vak. Zo wisselden we onlangs ervaringen uit met een ander lid over een bepaald ICT-systeem. De inzichten van een collega kunnen je tijd en geld besparen. Daarnaast helpen we elkaar voort in perioden van drukte en krapte door elkaars personeel in te zetten. De samenwerking is altijd open en eerlijk.” En dat klinkt Niek Staman als muziek in de oren…

Van de voorzitter 2016

“Trots”

Toen ik gevraagd werd om voorzitter te worden van de BVP, heb ik direct ‘ja’ gezegd. Waarom? Omdat ik trots ben op onze branche. We maken letterlijk altijd iets moois. Saamhorigheid en trots zijn belangrijk voor het resultaat. En die twee gevoelens herken ik in mijn dagelijkse werk voor ons familiebedrijf, Ad Borrenbergs.

Ik wil me graag inzetten om de BVP naar een volgende fase te helpen. Om groei te stimuleren en ons ledenaantal uit te breiden door zoveel mogelijk branche-gerelateerde organisaties aan te laten sluiten. Van leverancier tot onderhoudsbedrijf. Met als doel: niet alleen kennis delen en informatie uitwisselen. Maar ook het uitdragen van die gezamenlijke trots. En daar hoort natuurlijk ook netwerken en gezelligheid bij. We willen geen ‘zware kost’ bieden, maar drie toegankelijke algemene bijeenkomsten per jaar. Elk lid heeft zijn eigen kwaliteiten en manier van ondernemen en dat respecteren we als branchevereniging. Binnenkort ontvangen alle leden een enquête waarin zij kunnen aangeven in welke onderwerpen zij geïnteresseerd zijn.

Het is goed dat het ‘PPI-keurmerk’ als subgroep blijft bestaan. Het is en blijft een belangrijk kwaliteitskeurmerk en een zeer bruikbare commerciële tool. Toch hebben we het keurmerk losgelaten als verplichting voor alle leden. Deels omdat we niet tot in detail de werkwijze van onze leden willen voorschrijven, anderzijds omdat onze leden ook graag meerdere certificaten gebruiken om zich te onderscheiden, zoals MVO, VCA, ISO etc.

Deze beslissing resulteerde in een directe stijging van het ledenaantal. Ik roep dan ook iedereen op om te helpen het ledenaantal nog verder uit te breiden. Zodat we voldoende budget hebben om goede bijeenkomsten te organiseren, onze leden op allerlei manieren weten te ondersteunen en vooral de branche op professionele wijze kunnen vertegenwoordigen.

We kijken dan ook met veel plezier terug op de Dag van de Project Inrichting op 15 oktober jl. Een goed bezochte bijeenkomst met veel nieuwe gezichten. De drie prachtige genomineerde projecten maakten het de jury niet gemakkelijk. Ook vanaf deze plaats wil ik Master Totaalinrichting als winnaar, maar ook Abeln Projectinrichting en Boerhof Projectinrichters van harte feliciteren met hun prestatie!
Maar wat het belangrijkste is als we terugblikken op de DPI: we hebben die dag saamhorigheid én trots voor onze branche ervaren!

Jeroen Blankers, voorzitter

Master Totaalinrichting wint BVP Award 2015

Op de Dag van de Projectinrichting op 15 oktober 2015 is de BVP Award uitgereikt aan Master Totaalinrichting. De uitreiking van de BVP Award is altijd een vast onderdeel van dit jaarlijkse evenement dat georganiseerd wordt door Branchevereniging Projectinrichting. De award staat voor het meest prestigieuze projectinrichtingsproject.

Lees meer

Platform Projectinrichting (PPI) wordt Branche Vereniging Projectinrichting (BVP)    

Platform Projectinrichting heeft ervoor gekozen om een nieuwe koers te gaan varen. Het doel van de nieuwe koers is om groei van de branchevereniging te bewerkstelligen. Met deze nieuwe koers is ook gekozen voor een nieuw logo en een nieuwe naam, Branche Vereniging Projectinrichting, afgekort BVP.

Het verhaal achter de naam en het logo

Het nieuwe logo is afgeleid van het oude logo van het Platform Projectinrichting, zodat het herkenbaar blijft voor huidige leden. De strepen in het logo staan voor ‘van vloer tot wand’. BVP wil namelijk een branchevereniging zijn voor iedere onderneming in de branche voor projectinrichting en –stoffeerders. Vandaar dat ook het woord ‘branchevereniging’ onderdeel is geworden van de nieuwe naam.

Wat zijn de veranderingen?                                     

Vanaf nu is de branchevereniging toegankelijk voor alle bedrijven die werkzaam zijn in de branche voor projectinrichting. De grootte van het bedrijf en het PPI-keurmerk zijn geen voorwaarden meer om lid te kunnen worden van de vereniging, in tegenstelling tot het voormalige Platform Projectinrichting.

“We zijn blij met deze nieuwe koers” licht voorzitter Jeroen Blankers. “We willen een brede branchevereniging zijn voor alle bedrijven in de branche, ‘van vloer tot wand’. Daarom kan iedereen die werkzaam is in de projectinrichting lid worden, ook kleine ondernemers en zzp’ers. Deze verbinding is belangrijk. Niet alleen voor de samenwerking, maar ook om kennis te delen en zo de kwaliteit van ons werk nog beter maken. Leveranciers zijn er immers bij gebaat dat projectinrichters toetsbaar kwalitatief werk afleveren.”

De BVP wil naast netwerk- en kennisplatform, ook een ontmoetingsplek zijn. Blankers: “Denk daarbij o.a. aan arbitrage, mediation, lobby, innovatie, juridische ondersteuning en infotainment. Bovendien komt er een wegwijzer voor technische adviezen en gaat BVP de stoffeerders-opleiding voor haar leden organiseren én faciliteren.”

Nieuwe structuur van de branchevereniging

De branchevereniging kent een nieuwe structuur van vier afdelingen: organisaties met PPI-keur, verleggers, fabrikanten en vloeronderhoud. Elke sectie organiseert specifieke evenementen, trainingen en zorgt voor een afgevaardigde in het bestuur. Daarnaast is een Raad van Advies gevormd, bestaande uit oud-bestuurders van de PPI (Platform Projectinrichting). Drie maal per jaar komt BVP als geheel bijeen. Een voorbeeld hiervan is de (tweejaarlijkse) Dag van de Projectinrichting, waarbij de PPI-award wordt uitgereikt aan de projectinrichter met het meest prestigieuze project.

Het toekomstbeeld van BVP                  

De verwachting is dat BVP, dankzij deze koerswijziging, snel zal groeien als dé branchevereniging voor projectinrichting. Het voormalige Platform Projectinrichting werd in 2005 opgericht en heeft op dit moment ruim 40 leden.

PPI-keurmerk-logo

Nieuws van onze werkgroepen

Werkgroep PPI-keur

Practise what you preach

Aansluitend op de laatste ledenvergadering is besloten dat de regels voor het PPI-keurmerk nog duidelijker en zelfs wat ‘strenger’ moeten worden. Deze behoefte leeft duidelijk bij de leden. “En dat is begrijpelijk” aldus Peter Fiering van de werkgroep PPI Keur: “Er moet geen ruimte zijn voor discussie. We willen het belangrijkste keurmerk voor onze branche zijn. Dat betekent: ‘practise what you preach’. Onduidelijkheden willen we uitdiscussiëren. Bij overtredingen zullen we een ‘gele kaart’ uitdelen en mensen aanspreken. In het ergste geval kan een bedrijf het keurmerk verliezen. Zo houden we de kwaliteit hoog in het vaandel, een extra garantie voor onze opdrachtgevers.”

In het najaar komt de werkgroep met de nieuwe opzet. Het herziene PPI-keur maakt dan vanaf 1 januari 2015 deel uit van het PPI-beleid. De werkgroep – die verder bestaat uit Bob Snoek, Jeroen Blankers, Marcel Hessing en Ab Sprong – wordt ondersteund door Remco Kruit van IKOB-BKB.

Werkgroep Opleiden

Enthousiasmeren en opleiden

De opleiding tot stoffeerder wordt nog slechts op vier plaatsen in Nederland gegeven. Vaak zijn de klassen zo klein dat het voor een school niet rendabel is. Daarbij vormt het zuiden van het land zelfs een ‘witte vlek’. De PPI vindt het belangrijk om een rol te spelen bij het opleiden van stoffeerders. Daarom is de ‘Werkgroep Opleiden’ in het leven geroepen. Te starten in het oosten en met de ambitie voor een landelijke uitrol. De werkgroep heeft twee doelen:

  • Enthousiasmeren van jongeren (jeugd) voor ons vak (woning- en/of projectstoffeerder)
  • Opleiden / omscholen van jongeren tot stoffeerder

 

Namens het bestuur neemt Kristel Leerkes zitting, samen met Unipro, WoonWerk en Technisch Werk Twente (TWT). Mogelijk komt er in de toekomst nog een extra  afgevaardigde van de fabrikanten in de werkgroep.

Voor het bewerkstelligen van het eerste doel, geeft Unipro in samenwerking met WoonWerk gastlessen op VMBO-scholen.

En voor het opleiden / omscholen van jongeren tot stoffeerder hebben we Technisch Werk Twente ingeschakeld.

TWT is een innovatief bedrijf dat jongeren begeleidt in BBL-trajecten (in de technische sector) en koppelt aan bedrijven en scholen. Zo wisten zij al 120 mensen te plaatsen. Naast de technische sector is er een uitbreiding gestart in de sector bouw(gerelateerd), te beginnen met de projectstoffering. Naar verwachting zullen ook woningstoffeerders en andere branches aanhaken. Daarbij zal – ook vanuit de PPI – landelijke bekendheid gezocht worden. Boerhof Projectinrichters heeft al goede ervaringen. Zo wordt momenteel een allround timmerman omgeschoold tot stoffeerder (op het Deltion College in Zwolle). Deze persoon is werkzaam bij Boerhof als leerling-stoffeerder. “En met succes” vertelt Kristel Leerkes: “Het is prettig dat TWT alle zaken rondom koppeling, begeleiding en communicatie regelt. En vooral: zij begrijpen hoe belangrijk ‘de juiste jongere op de juiste plek’ is. Dat is bij ons prima gelukt”. De werkgroep is in gesprek met verschillende projectstoffeerbedrijven om aan te haken bij dit project. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Kristel Leerkes, 0572-382424.

Kristel Leerkes-Boerhof

Van de voorzitter

Toegevoegde waarde scherp stellen

De afgelopen maanden zat de PPI niet bepaald stil. Voorbereidingen voor de Dag van de Projectinrichting,  de activering / herstart van de werkgroep PPI-keurmerk én een nieuwe werkgroep Opleiden. Zelf mocht ik aan de wieg staan van dit initiatief, dat is geïnspireerd door de succesvolle samenwerking vanuit Boerhof om mensen (om) te scholen tot allround stoffeerder.

Als bestuur zijn we bijzonder blij met Jeroen Blankers als bestuurslid. Het is plezierig werken met iemand die een ‘frisse blik’ brengt.

Het werven van nieuwe leden blijft een lastig punt. We zijn er echter van overtuigd dat kwaliteit voor kwantiteit gaat. En die kwaliteit is ons bestaansrecht. Daarom is het van belang dat we de eisen rondom het PPI-keurmerk duidelijk neerzetten. Dat scheidt het ‘kaf van het koren’ en daardoor geeft een PPI-bedrijf vertrouwen. De PPI is het enige platform in onze branche. Steeds vaker zien we dat het PPI-keurmerk als pre bij aanbestedingen wordt gesteld. Een echte toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers dus. We roepen daarom alle leden op om het keurmerk ook in hun eigen promotie mee te nemen. Vermeld het logo op uw website, in brochures, magazines, etc.

Eind dit jaar loopt mijn termijn als voorzitter af. In de ledenvergadering van november blikken we samen terug op deze bijzondere periode en zal mijn opvolger benoemd worden.

Graag tot ziens op de DPI op 28 oktober!

Namens het bestuur,

Kristel Leerkes-Boerhof