Berichten

Over de modelovereenkomst

Retour modelovereenkomst BVP

De Belastingdienst wordt overspoeld met aanvragen voor modelovereenkomsten. De dienst kan de hoeveelheid nauwelijks aan. Van de 4400 ingediende aanvragen zijn er slechts 370 goedgekeurd.

De BVP heeft de overeenkomst inmiddels ingediend. Deze kwam retour met een aantal bezwaren:

“Op basis van de voorgelegde overeenkomst, kan ik niet uitsluiten dat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking met betrekking tot aanneming van werk. In de door u voorgelegde overeenkomst wordt wel een KvK nummer opgenomen. Echter, zaken als een btw-nummer (ontbreekt in de overeenkomst), opdrachtnemer draagt op verzoek kleding van opdrachtgever (art. 3.5), opdrachtgever koopt materialen in (art 1.3), heeft opdrachtnemer eigen vervoer (ontbreekt in de overeenkomst), lijken toch een inperking te vormen op de onafhankelijkheid van de opdrachtnemer.”

Een telefonische toelichting van de jurist die de overeenkomst opstelde, was dan ook zeer welkom. De Belastingdienst lijkt immers ver weg te staan van de praktijk/realiteit. Er wordt op aangedrongen dat de zzp’er te allen tijde materiaal zelfstandig inkoopt en daarnaast eigen bedrijfskleding draagt. (dus geen kleding van de opdrachtgever)

Bij het opstellen van onze modelovereenkomst is al gekeken naar reeds goedgekeurde overeenkomsten. Het bureau dat deze zaken voor ons behartigt zal bij het aanpassen van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met de projectinrichters. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat deze in een ongewenst keurslijf worden gedwongen.

In het dagblad Trouw van 6 september 2016 stelt de coördinator van de Belastingdienst, de heer Peter Hoogstraten, dat de Belastingdienst niet zo streng is als vaak wordt vermoed:

“Er is pas sprake van loondienst als een opdrachtgever kan bepalen hoe je je werk moet uitvoeren en dat je je onder geen beding kan laten vervangen”.

Of je van deze uitspraak blij wordt is zeer de vraag…