Berichten

Interview Danny Voerman van Prolance – nieuw lid BVP

“Openheid om ervaringen in de branche te delen”

Danny Voerman is directeur/eigenaar van Prolance Projecten & Interieurs en sinds kort lid van de Branchevereniging Projectinrichting. “Ik bezocht – op uitnodiging van Jeroen Blankers – de bijeenkomst van 17 maart. Het was voor mij enerzijds een hartelijk weerzien met bestaande contacten, anderzijds een leuke kennismaking met nieuwe vakgenoten. Ik was aangenaam verrast door de prettige en ongedwongen sfeer. Ondanks het feit dat er diverse ‘concullega’s’ vertegenwoordigd waren, voerden we prima gesprekken over ons vak. Bovendien vond ik het plezierig om elkaar eens in een andere setting te zien en daarnaast leveranciers te ontmoeten.

Samenwerken

Prolance

Prolance

Ik verwacht de komende bijeenkomsten gevoed te worden met inhoudelijke onderwerpen die relevant zijn voor onze branche. Graag wil ik ervaren wat de kracht van de BVP kan zijn en ik zal daarom zoveel mogelijk BVP-events bezoeken. Ik realiseer me ook hoe belangrijk het is wat de leden zelf uitdragen hieromtrent. Voor Prolance zie ik zeker voor de toekomst mogelijkheden, zoals het keurmerk. Daarnaast staan wij er zeker open voor om onze ervaringen in de branche te delen. Denk daarbij o.a. aan de invulling van samenwerking met aannemers en eindgebruikers. Het is interessant om samen na te denken over de benadering van deze verschillende doelgroepen. Als nieuw lid ben ik nog te kort ‘aan boord’ om de toegevoegde waarde te beoordelen. Ik vind het belangrijk dat de BVP transparant blijft en gezamenlijk het juiste doel voor ogen houdt. Als het bestuur dat met dezelfde inzet en energie blijft doen, heb ik daar alle vertrouwen in!”

Enquête onder leden

De afgelopen maanden is er een enquête onder de BVP-leden gehouden en recent afgerond. Samenvattend kan gesteld worden dat het rapportcijfer voor de BVP nogal hoog uitviel, namelijk 8,6 gemiddeld. We kregen maar 14 ingevulde formulieren binnen, dus in feite deed slechts 23% van de leden mee aan deze enquête. Een referendum zou in dit geval als ongeldig zijn bestempeld.

Suggesties

Het bestuur ontving wel heel nuttige informatie over suggestie voor onderwerpen en activiteiten. Genoemd werden onder meer: bedrijfsbezoeken bij leveranciers, studiereisje, marktontwikkelingen in de bouw (BIM, Arbo, duurzaamheid), visie van architecten en projectontwikkelaars op de toekomst van de branche, een huisbeurs waar alle leveranciers zich kunnen presenteren, etc. In het programma voor dit jaar zal hiervan al wat terugkomen en ook daarna zal het bestuur van deze informatie gebruik maken.

Nieuwe leden BVP sinds 1 januari 2016:

Ook in 2016 kan de branchevereniging Projectinrichting weer spreken van een aanzienlijk ledenaanwas. We noteerden in die periode de volgende ondernemingen als nieuw lid:

Lees meer

Stofferingsbranche zet jonge talenten in

In bijgaande flyer leest u meer informatie over de inzet van talentvolle jongeren in de stofferingsbranche. Technisch Werk Nederland werkt hierin samen met o.a. BVP-leden Boerhof, Unipro en Bosgoed.

Lees meer

PPI-keurmerk-logo

Nieuws van onze werkgroepen

Werkgroep PPI-keur

Practise what you preach

Aansluitend op de laatste ledenvergadering is besloten dat de regels voor het PPI-keurmerk nog duidelijker en zelfs wat ‘strenger’ moeten worden. Deze behoefte leeft duidelijk bij de leden. “En dat is begrijpelijk” aldus Peter Fiering van de werkgroep PPI Keur: “Er moet geen ruimte zijn voor discussie. We willen het belangrijkste keurmerk voor onze branche zijn. Dat betekent: ‘practise what you preach’. Onduidelijkheden willen we uitdiscussiëren. Bij overtredingen zullen we een ‘gele kaart’ uitdelen en mensen aanspreken. In het ergste geval kan een bedrijf het keurmerk verliezen. Zo houden we de kwaliteit hoog in het vaandel, een extra garantie voor onze opdrachtgevers.”

In het najaar komt de werkgroep met de nieuwe opzet. Het herziene PPI-keur maakt dan vanaf 1 januari 2015 deel uit van het PPI-beleid. De werkgroep – die verder bestaat uit Bob Snoek, Jeroen Blankers, Marcel Hessing en Ab Sprong – wordt ondersteund door Remco Kruit van IKOB-BKB.

Werkgroep Opleiden

Enthousiasmeren en opleiden

De opleiding tot stoffeerder wordt nog slechts op vier plaatsen in Nederland gegeven. Vaak zijn de klassen zo klein dat het voor een school niet rendabel is. Daarbij vormt het zuiden van het land zelfs een ‘witte vlek’. De PPI vindt het belangrijk om een rol te spelen bij het opleiden van stoffeerders. Daarom is de ‘Werkgroep Opleiden’ in het leven geroepen. Te starten in het oosten en met de ambitie voor een landelijke uitrol. De werkgroep heeft twee doelen:

  • Enthousiasmeren van jongeren (jeugd) voor ons vak (woning- en/of projectstoffeerder)
  • Opleiden / omscholen van jongeren tot stoffeerder

 

Namens het bestuur neemt Kristel Leerkes zitting, samen met Unipro, WoonWerk en Technisch Werk Twente (TWT). Mogelijk komt er in de toekomst nog een extra  afgevaardigde van de fabrikanten in de werkgroep.

Voor het bewerkstelligen van het eerste doel, geeft Unipro in samenwerking met WoonWerk gastlessen op VMBO-scholen.

En voor het opleiden / omscholen van jongeren tot stoffeerder hebben we Technisch Werk Twente ingeschakeld.

TWT is een innovatief bedrijf dat jongeren begeleidt in BBL-trajecten (in de technische sector) en koppelt aan bedrijven en scholen. Zo wisten zij al 120 mensen te plaatsen. Naast de technische sector is er een uitbreiding gestart in de sector bouw(gerelateerd), te beginnen met de projectstoffering. Naar verwachting zullen ook woningstoffeerders en andere branches aanhaken. Daarbij zal – ook vanuit de PPI – landelijke bekendheid gezocht worden. Boerhof Projectinrichters heeft al goede ervaringen. Zo wordt momenteel een allround timmerman omgeschoold tot stoffeerder (op het Deltion College in Zwolle). Deze persoon is werkzaam bij Boerhof als leerling-stoffeerder. “En met succes” vertelt Kristel Leerkes: “Het is prettig dat TWT alle zaken rondom koppeling, begeleiding en communicatie regelt. En vooral: zij begrijpen hoe belangrijk ‘de juiste jongere op de juiste plek’ is. Dat is bij ons prima gelukt”. De werkgroep is in gesprek met verschillende projectstoffeerbedrijven om aan te haken bij dit project. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Kristel Leerkes, 0572-382424.