Afdelingen BVP

De Branchevereniging Projectinrichting kent drie afdelingen. Deze indeling heeft te maken met de werkzaamheden die de leden van de BVP uitvoeren.

Ledenlijst

Bekijk onze leden op de ledenpagina.

Afdelingen BVP

De Branchevereniging Projectinrichting kent een aantal afdelingen te weten:

  • Verleggers
  • Projectinrichters met PPI-keur
  • Leveranciers
  • Vloeronderhoudsbedrijven

Afdelingsbijeenkomsten

Iedere afdeling organiseert de eigen afdelingsbijeenkomsten en activiteiten (op kosten van de afdeling). De branchevereniging organiseert minimaal twee maal per jaar een bijeenkomst voor alle leden, eventueel gecombineerd met Nieuwjaarsreceptie of Dag van de Projectinrichting.

Projectinrichting

De eerste en grootste groep bestaat uit de projectinrichters. Dat zijn de bedrijven die vloerbedekking en raambekleding aanbrengen in kantoren, scholen, zorginstellingen, winkels enz. Soms wordt ook meubilair geleverd.

Vloeronderhoud

Een kleine groep is aanpalend aan de projectinrichters, dat zijn namelijk de vloeronderhoudsbedrijven. Bedrijven die zich bezig houden met het voorbereiden en/of in stand houden van te leggen of reeds gelegde vloerbekleding.

Fabrikanten

De derde groep bestaat uit de fabrikanten en de leveranciers van de te verwerken producten en de bijbehorende hulpmiddelen.