1. Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Branche Vereniging Projectinrichting.

Het feit dat u gebruik maakt van de website van Branchevereniging Projectinrichting betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Branchevereniging Projectinrichting.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Branchevereniging Projectinrichting berusten bij Branchevereniging Projectinrichting. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Branchevereniging Projectinrichting is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Branchevereniging Projectinrichting, info@bvprojectinrichting.nl.

3. Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Branchevereniging Projectinrichting geeft Branchevereniging Projectinrichting geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Branche Vereniging Projectinrichting.

Branchevereniging Projectinrichting kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Branchevereniging Projectinrichting, de onmogelijkheid de website van Branchevereniging Projectinrichting te gebruiken, uit de levering van diensten door Branchevereniging Projectinrichting of het gebrek aan levering van diensten door Branchevereniging Projectinrichting.

4. Wijzigingen algemene voorwaarden

De inhoud van de website van Branchevereniging Projectinrichting wordt regelmatig bijgewerkt. Branchevereniging Projectinrichting behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Branchevereniging Projectinrichting te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 3 augustus 2013.