1. Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Branche Vereniging Projectinrichting.

Het feit dat u gebruik maakt van de website van Branche Vereniging Projectinrichting betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Branche Vereniging Projectinrichting.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Branche Vereniging Projectinrichting berusten bij Branche Vereniging Projectinrichting. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Branche Vereniging Projectinrichting is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Branche Vereniging Projectinrichting, info@bvprojectinrichting.nl.

3. Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Branche Vereniging Projectinrichting geeft Branche Vereniging Projectinrichting geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Branche Vereniging Projectinrichting.

Branche Vereniging Projectinrichting kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Branche Vereniging Projectinrichting, de onmogelijkheid de website van Branche Vereniging Projectinrichting te gebruiken, uit de levering van diensten door Branche Vereniging Projectinrichting of het gebrek aan levering van diensten door Branche Vereniging Projectinrichting.

4. Wijzigingen algemene voorwaarden

De inhoud van de website van Branche Vereniging Projectinrichting wordt regelmatig bijgewerkt. Branche Vereniging Projectinrichting behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Branche Vereniging Projectinrichting te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 3 augustus 2013.