Wordt lid van BVP

Criteria voor lidmaatschap van BVP

Wilt u lid worden van BVP? Bent u werkzaam in de branche voor projectinrichting als bijvoorbeeld projectinrichter, vloerenbedrijf, leverancier of fabrikant van harde en zachte vloeren, lijmen of raambekleding? Leest u dan hier over de criteria en aanmeldprocedure.

Aanmelden als lid

Potentiële leden worden aan criteria getoetst

Criteria projectinrichters

Projectinrichters die zich aanmelden als lid worden aan de volgende criteria getoetst:

  1. de werkzaamheden van het kandidaat-lid hebben een structurele relevantie met projectinrichting;
  2. het kandidaat-lid dient kredietwaardig te zijn.

Contributie voor kandidaat-leden bedraagt €435,– ex. BTW per kalenderjaar. De contributie wordt ieder kalenderjaar in de najaarsvergadering van de BVP vastgesteld.

Criteria leveranciers

Potentiële leden die als leveranciers zijn aan te merken worden aan de volgende criteria getoetst:

  1. de werkzaamheden van het kandidaat-lid hebben een structurele relevantie met projectinrichting;
  2. het kandidaat-lid dient kredietwaardig te zijn;

De contributie voor leden leveranciers bedraagt €810,– ex. BTW per kalenderjaar. De contributie wordt ieder kalenderjaar in de najaarsvergadering van de BVP vastgesteld.

Aanmeldprocedure

Het bestuur beslist over toetreding van leden, waarbij ze de regels van het huishoudelijk reglement naleven die vastgesteld zijn volgens de statuten en van kracht zijnde wetgeving. De toelating van een lid geldt onvoorwaardelijk en voor onbepaalde tijd, tenzij anders is bepaald onder speciale voorwaarden.