PPI Keurmerk

PPI-keurmerk-logoHet PPI Keurmerk is de standaard voor kwaliteitsborging binnen de projectinrichting branche. Dit keurmerk wordt toegekend aan bedrijven die handelen volgens objectief vastgesteld richtlijnen. Bedrijven die aan het PPI Keurmerk voldoen tonen hun vakmanschap op de werkvloer door te werken volgens richtlijnen die de kwaliteit waarborgen.

Uitvoeringsrichtlijnen PPI Keurmerk

Alle procedures, eisen en normen zijn vastgelegd in uitvoeringsrichtlijnen. In deze richtlijnen zijn de leginstructies van fabrikanten en leveranciers van vloeren meegenomen. Uitvoerige externe audits garanderen de onafhankelijke beoordeling van de PPI kwaliteit.

Erkenningsregeling voor projectinrichters

Voor projectinrichters is een erkenningsregeling gekoppeld aan het PPI Keurmerk. Deze erkenningsregeling gaat verder dan de ISO-certificering, die uitsluitend gericht is op het doorlopen van de juiste procedures. Bedrijven met een erkenning zijn gerechtigd het PPI Keurmerk te voeren. Periodieke inspecties zorgen voor blijvende kwaliteitsborging.

De “PPI Keur” projecten worden volgens de richtlijnen gecontroleerd door een extern bureau, SKG-IKOB.┬áDe rapportage van de toetsingen zijn op te vragen via het secretariaat.