Voor wie is het PPI keurmerk?

Ons PPI Keurmerk dient twee groepen belanghebbenden. Enerzijds opdrachtgevers, facility managers, architecten, interieurarchitecten en andere adviseurs. Anderzijds interieurinrichters en vloerenbedrijven die zich hoofdzakelijk met projectinrichting bezighouden.

Voordelen voor opdrachtgevers

Opdrachtgevers van interieurprojecten zijn met het PPI Keurmerk verzekerd van kwaliteitsborging op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden en competenties van uitvoerend personeel. Hiermee zijn verwachtingen duidelijk in beeld voor alle betrokken partijen, waarbij de opdrachtgever gebaat is.

Voordelen voor projectinrichters en vloerenbedrijven

Voor projectinrichters en vloerenbedrijven is het PPI Keurmerk een onderscheidende factor in de markt, doordat het staat voor een duurzaam kwaliteitssysteem. Eigen handelen wordt objectief meetbaar en extern toetsbaar. Projectinrichters met het PPI Keurmerk zijn voorzien van een kwaliteitsborging dat vertrouwen geeft en waarmaakt, wat het imago versterkt en bijdraagt aan een grotere klanttevredenheid.

Momenteel geldt het PPI Keurmerk voor vloeren, er is een aanhangsel voor raambekleding.