Kwaliteitsborging binnen de projectinrichting branche

PPI Keurmerk en bestekken

Het PPI Keurmerk is voor opdrachtgevers en architecten een garantie voor de uitvoering van het werk op een hoog kwaliteitsniveau. Door het PPI Keurmerk op te nemen in uw bestek bent u zeker van een hoogwaardige uitvoering van het werk.

De naam PPI-keur herinnert aan de vorige benaming van onze vereniging (PPI), toen er nog vanuit gegaan werd dat alle projectinrichters dit keurmerk zouden behalen. Na de omvorming tot Branchevereniging Projectinrichting is besloten de benaming van het keurmerk niet te wijzigen. Hierdoor wordt duidelijk dat er BVP-leden zijn die dit keurmerk voeren, terwijl er andere BVP-leden zijn die hiervoor geen noodzaak zien gezien hun relatiebestand.

Het PPI Keurmerk staat voor:

  • Gegarandeerd kwaliteit
  • Vakmanschap met geschoold personeel
  • Hoog afwerkingsniveau
  • Minder risico’s
  • Meer zekerheid
  • Duurzaamheid
  • Op tijd leveren
  • Afspraak is afspraak
  • Meerjaren visie
  • Concurrerende tarieven

Voorbeeldteksten § 48

PPI KeurmerkOm u te helpen bij het opstellen van Paragraaf 48 met het PPI Keurmerk in uw bestekken, ziet u hieronder een voorbeeldtekst voor uw bestek. De onderstaande tekst kan een hulpmiddel zijn bij het opstellen van een bestektekst, waarbij uitdrukkelijk kwaliteit van werken wordt gevraagd.

Het eerste deel kan in de algemene tekst van het bestek worden opgenomen (voor zover nodig: bijvoorbeeld als betrokkenen opdrachtgever onvoldoende op de hoogte is van het PPI-Keurmerk). Het tweede deel kan als feitelijke eis in het bestek worden opgenomen.

Hierbij gaat het uiteraard alleen om de verwerking door een bedrijf met een PPI Keurmerk. De productspecificaties (incl. eventueel aanvullende wensen zoals deze door de overheid worden gebruikt (b.v. de ‘Criteria voor duurzaam inkopen van kantoorstoffering’), zijn project specifiek en dienen door de architect zelf te worden ingevuld.

Deel 1: Minimum eisen technische bekwaamheid

Eisen ten aanzien van kwaliteits-, Arbo-, Veiligheids- en Duurzaamheid
Vanzelfsprekend dienen alle leveringen / werkzaamheden binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders plaats te vinden. De kwaliteit, arbeidsomstandigheden, veiligheid en duurzaamheid van de inschrijver, de geleverde producten en de uitgevoerde dienstverlening worden in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop dit wordt georganiseerd, uitgevoerd en bewaakt.

Om de kwaliteit, arbeidsomstandigheden, veiligheid en duurzaamheid in de branche transparant te maken en te waarborgen, heeft ‘Branche Vereniging Projectinrichting’ (het BVP: www.bvprojectinrichting.nl) een erkenningsregeling opgesteld. Hierin liggen de richtlijnen vast ten aanzien van kwaliteit, arbeidsomstandigheden, veiligheid en duurzaamheid bij:
> de bedrijfsvoering waaronder de interne organisatie, het bedrijfsproces, de bedrijfsmiddelen, de leveranciers en de kwaliteitsbewaking
> de uitvoering de wijze waarop de levering/dienstverlening van de projectinrichting (waaronder het bewaren, behandelen, verwerken, monteren, controleren en opleveren) plaats vindt conform de voorschriften van de fabrikant/leverancier in combinatie met goed vakmanschap.

Om de kwaliteit van de erkenningsregeling voortdurend te waarborgen, worden er door een onafhankelijke certificatie-instelling inspecties uitgevoerd om te controleren of de richtlijnen worden nageleefd en of het bedrijf/organisatie het PPI Keurmerk mag blijven voeren.

Deel 2: Gewenste/geëiste productspecificaties en omschrijvingen:

In te vullen door opdrachtgever/architect
De projectinrichting, waaronder het leveren, aanbrengen en onderhouden van de vloer- en raambekleding, dient plaats te vinden door een bedrijf/organisatie die in het bezit is van een geldig PPI-Keurmerk en dient te voldoen aan de hieraan verbonden geldende richtlijnen (waaronder die op het gebied van bedrijfsvoering en uitvoering van werkzaamheden).

Eis: Geldig PPI Keurmerk

Om voor gunning van de opdracht in aanmerking te komen, dient de inschrijver aan te tonen dat hij beschikt over een geldig PPI Keurmerk.

Te verstrekken gegevens: kopie geldig PPI Keurmerk.

De volgende lidbedrijven bezitten het PPI-keurmerk:

Erkende bedrijven

Dutch Flooring Solutions: Jeroen van Broeckhuijsen
Boerhof Projectinrichters: Kristel Leerkes
Van Voorst Projektendienst: Peter Fiering
Abeln Stoffering: Jeroen Olthof
Kampschreur BV: Robert Kampschreur

Lorem ipsum dolor sit amet

Geldigheid PPI-keurmerk

De erkenning is geldig voor de duur van drie jaar. In deze periode zullen er periodiek inspecties op projecten in uitvoering plaatsvinden. De inspectiefrequentie per uitvoerend bedrijf is vastgesteld op één inspectie per 2,5 miljoen euro omzet met een minimum van twee inspecties per jaar. De erkenning blijft gedurende deze periode van kracht tenzij de resultaten van deze inspecties dit niet toe laten.