Stichting Arbitrage Projectinrichting

Waar gewerkt en gehandeld wordt, kunnen verschillen van inzichten ontstaan over zaken. Hiervoor heeft de WVVR, een voorganger van de Branchevereniging Projectinrichting het initiatief genomen tot de Stichting Arbitrage Projectinrichting. De Stichting Arbitrage Projectinrichting bemiddelt als onafhankelijke geschillen commissie in geschillen tussen partijen op het gebied van projectinrichting, vloeren of raamdecoratie.

Aanmelden van uw geschil

Geschillen kunnen worden aangemeld bij het secretariaat, dat dan de arbitrage in gang kan zetten. De Stichting beschikt over een aantal gekwalificeerde arbiters, die veel ervaring hebben in de branche van de projectinrichting.

Er wordt nogmaals benadrukt dat deze Stichting volledig onafhankelijk opereert en als aparte stichting los staat van de Branchevereniging Projectinrichting.

Contactgegevens

Het secretariaat van de Stichting Arbitrage Projectinrichting is gevestigd bij Maasmond te Rotterdam.
Het adres is:

Postbus 11025
3004 EA Rotterdam

Telefoon: 010 415 04 11
E-mail: mvo@maasmond-rdam.nl