Over geschillen

Waar gewerkt en gehandeld wordt, kunnen verschillen van inzichten ontstaan over zaken. Leden van de BVP kunnen tegenover hun afnemers komen te staan door bijvoorbeeld een verschillende opvatting over kwaliteit. Maar er zijn meerdere redenen die kunnen leiden tot misverstanden. In eerste aanleg is dat uiteraard een kwestie tussen het betreffende lid en de afnemer. In de meeste gevallen zal onderling overleg leiden tot een voor beiden acceptabele oplossing.
Soms ook blijft het misverstand bestaan en wordt de klacht neergelegd bij de Branchevereniging Projectinrichting

Aanmelden van uw geschil

Het moge duidelijk zijn dat de Branchevereniging verre blijft van een actie binnen de vereniging. Het mag niet zo worden dat  “de slager zijn eigen vlees keurt”.

De vereniging wijst in alle gevallen naar de inspectie- en certificeringsinstelling SKG-IKOB.  Dit Bureau voert ook de inspecties voor het BVP-keurmerk (PPI-Keur) uit en is ter zake kundig.

Er wordt nogmaals benadrukt dat dit Bureau volledig onafhankelijk opereert en als aparte entiteit los staat van de Branchevereniging Projectinrichting.

Contactgegevens

SKG-IKOB
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

E: info@skgikob.nl

SKG-IKOB is bereikbaar onder nummer 088 244 0100. De contactpersoon is de heer Ard van de Meeberg.