Behoefte aan een branchevereniging

Doelstellingen

Begin 2013 werd door het Platform Projectinrichting een grote enquête gehouden onder alle projectinrichters in Nederland. Er was een grote respons met een duidelijke boodschap.
Er is behoefte aan een branchevereniging, waar het elkaar ontmoeten en het handhaven van kwaliteit hoog staan aangeschreven.

Achtergrond Branchevereniging Projectinrichting

 • Een vereniging die branchegenoten verbindt is noodzakelijk
 • Projectinrichters willen kwaliteit leveren en dragen dat graag uit
 • Leveranciers zijn gebaat bij projectinrichters die toetsbaar kwalitatief werk afleveren

De Branchevereniging Projectinrichting BVP is op 1 januari 2015 opgericht en streeft het volgende na:

 • Ontmoetingsplek en netwerkplatform (denk aan techniek, marketing, algemene vragen)
 • Kennisplatform
 • Wegwijzer voor technische adviezen
 • Opleiding van nieuwe stoffeerders wordt georganiseerd en gefaciliteerd
 • Arbitrage en mediation
 • Lobbyplatform
 • Innovatie
 • Verder alles waaraan individuele bedrijven niet toekomen
 • Infotainment

Afdelingen BVP

De Branchevereniging Projectinrichting kent een aantal afdelingen te weten:

 • Verleggers
 • Projectinrichters met PPI-keur
 • Leveranciers
 • Vloeronderhoudsbedrijven

Iedere afdeling organiseert waar gewenst eigen afdelingsbijeenkomsten en activiteiten (op kosten van de afdeling). De branchevereniging organiseert minimaal twee maal per jaar een bijeenkomst voor alle leden, eventueel gecombineerd met Nieuwjaarsreceptie of Dag van de Projectinrichting.

Het lidmaatschap van BVP is een teken van kwaliteit voor de projectinrichting branche. Door de bundeling van de krachten van de BVP leden willen we de branche verder professionaliseren. Daarnaast willen we de kwaliteit van het werk verder verhogen en de efficiency binnen de keten verhogen.

Erkenningsregeling en het PPI Keur

Onze erkenningsregeling is gericht op de kwaliteitsverankering van de projecten en producten van onze leden. De professionalisering van onze leden krijgt vorm in onze erkenningsregeling die onze leden recht geeft op het voeren van het PPI Keur. Projectinrichters met het PPI Keur maken waar wat zij beloven en voldoen altijd aan onze kwaliteitsstandaarden.

Collectieve belangenbehartiging

BVP behartigt het collectieve belang van onze leden. Onze focus ligt op het ontwikkelen van de projectinrichtingsbranche en het stimuleren van innovatie. BVP is daarmee proactief gericht op het vakmanschap in de branche. En dankzij het geven van opleidingen ook voor de continuïteit van het vakmanschap.