Platform Projectinrichting (PPI) van groot belang voor de toekomst van de branche.

[blockquote]Resultaten brancheonderzoek levert belangrijke inzichten op.[/blockquote]

Tijdens een door PPI georganiseerde bijeenkomst op 14 februari jl. werden de resultaten gepresenteerd van een brancheonderzoek gehouden onder leden en niet-leden van de PPI. Het was een drukbezochte bijeenkomst waarbij ook Annemarie van Gaal als gastspreker een bevlogen presentatie hield over onconventioneel zaken doen.

Samenwerking en kwaliteit van groot belang

Het Platform Projectinrichting wil graag een nog grotere rol van betekenis spelen binnen de branche en dat betekent dat je draagkracht nodig hebt en voldoende leden. Draagkracht krijg je als je de juiste dingen doet voor je leden. Om te kijken wat de behoeften zijn van de branche heeft PPI een brancheonderzoek laten verrichten De uitkomsten van de enquête worden mede gebruikt om de richting van PPI te bepalen. De enquête was uitgezet naar leden, ex-leden en niet-leden, in totaal een groep van 436 online-ondervraagde bedrijven. De uitstekende respons van bijna 25% legde een prima basis voor een waardevol en representatief onderzoek. De belangrijkste conclusies uit de enquête, uitgevoerd en gepresenteerd door Menno van der Velde van onderzoeksbureau Noordam & DeVries,  geven aan dat samenwerking en goede kwaliteitscontrole van groot belang zijn in de projectenmarkt. Daarnaast zal de bekendheid van het keurmerk van PPI verhoogd moeten worden. Met een keurmerk kun je in de projectinrichting branche een groot verschil maken bij opdrachtgevers.

De kracht van het collectief

Voorzitter van PPI, Kristel Leerkes-Boerhof, deed de aftrap van de bijeenkomst. Zij was blij met de bevindingen van het onderzoeksbureau. “Het belang van PPI als branchevereniging kwam duidelijk naar voren, maar ook het belang van samenwerking. Juist in deze economisch moeilijke tijden kan de kracht van collectiviteit het verschil maken”, aldus Leerkes. Hoe meer leden, hoe meer kracht en zij riep dan ook de vele aanwezige niet-leden op om lid te worden. Voor PPI zijn er drie ledengroepen te onderscheiden, te weten projectinrichters, fabrikanten/leveranciers en architecten. Projectinrichters kunnen voor de eerste 3 jaar aspirant-lid worden tegen een aanzienlijk gereduceerd tarief. Architecten hoeven geen contributie te betalen zijn van harte uitgenodigd om de bijeenkomsten bij te wonen. Door deze verschillende ledengroepen te verenigen komt de ketensamenwerking goed tot z’n recht.

De man die als directeur van PPI deze branche brede samenwerking heeft opgezet, Jos Wesselink,  heeft overigens met ingang van dit jaar de samenwerking met PPI beëindigd. Nu PPI in een nieuwe fase is terechtgekomen draagt hij het stokje met vertrouwen over aan het bestuur en de secretaris. Het bestuur dankt Jos Wesselink voor zijn belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van PPI en het PPI-keur.

Onconventioneel zaken doen

Annemarie van GalenDe middag werd op stijlvolle wijze afgesloten door Annemarie van Gaal met haar presentatie over onconventioneel zaken doen. Als onderneemster, investeerder en tv-persoonlijkheid wist zij de aanwezigen ruim een uur te boeien met haar ervaringen uit het verleden n haar blik op de toekomst. De belangrijkste boodschap was dat je niet teveel vanuit je ervaring moet denken, maar juist andere mogelijkheden onder de loep moet nemen. Mogelijkheden die op het eerste gezicht wellicht onlogisch zijn, maar bij nader inzien misschien heel veel kunnen opleveren. Dus eerst (anders) denken en dan doen! Voor de PPI een belangrijke eyeopener tezamen met de uitkomsten van het brancheonderzoek en perfect passend bij het thema van de bijeenkomst ‘De toekomst van PPI begint nu’.

[attention]Voor het volledige rapport van het onderzoeksbureau klik hier[/attention].