De jurering voor de BVP Award 2012/ 2013 wordt uitgevoerd door een onafhankelijke jury bestaande uit verschillende specialisten uit de keten onder leiding van Mayk Schiphorst van Adviesbureau Het Best. De heren Gert Jan de Vogel en Michael Simon zijn de twee andere juryleden. Er zullen drie inzendingen worden genomineerd. De genomineerde projecten en projectinrichters worden bezocht door de jury die vervolgens een juryrapport opstelt en de uiteindelijke winnaar verkiest.

De jury beoordeelt de inzendingen op de volgende criteria:

1. Ketenaanpak

2. Plan van aanpak

3. Kwaliteit (volgens PPI-keur)

4. Design / ontwerp

5. Moeilijkheidsfactor

6. Innovatie

7. Veiligheid

8. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

9. Klanttevredenheid