De aanmeldprocedure van Branche Vereniging Projectinrichting omvat slechts enkele stappen. Als u het formulier om lid te worden heeft ingevuld vragen we u om kennis te nemen van de statuten en het huishoudelijk reglement van Branche Vereniging Projectinrichting.

[attention]Statuten BVP (pdf)
Huishoudelijk Reglement BVP (pdf)[/attention]

Om uw aanmelding te voltooien dient u het huishoudelijk reglement onvoorwaardelijk te accepteren door een schriftelijke verklaring aan het bestuur. Vervolgens verzamelt het bestuur alle nodige gegevens omtrent uw bedrijf, verstrek deze volledig en zonder voorbehoud om uw aanmelding spoedig te doen verlopen. Uiteraard geven we de garantie dat uw gegevens vertrouwelijk behandeld worden.

Het bestuur beslist over toetreding van leden, waarbij ze de regels van het huishoudelijk reglement naleven die vastgesteld zijn volgens de statuten en de van kracht zijnde wetgeving. De toelating van een lid geldt onvoorwaardelijk en voor onbepaalde tijd, tenzij anders is bepaald onder speciale voorwaarden.

[attention]Aanmelden als lid[/attention]