Erkenningsregeling

In 2003 nam de toenmalige werkgeversvereniging Vloer- en Raambekledingsbedrijven WVVR het initiatief om een erkenningsregeling voor de vereniging op te zetten.

Voor deze regeling werd de hulp ingeroepen van Bureau IKOB-BKB, dat veel ervaring heeft met dergelijke keurmerken in de bouwsector. Voor de begeleiding bij het opzetten van deze regeling werd een commissie van deskundigen in het leven geroepen. Deze commissie bestond uit enige leden van de toenmalige WVVR en enkele vertegenwoordigers van de fabrikanten en leveranciers.

Eind 2004 was de erkenningsregeling gereed; ze bestaat uit een uitvoeringsrichtlijn (hoe gaat het er in de praktijk aan toe?) en een reglement voor het onderzoek op kantoor. Inmiddels beschikken al de leden projectinrichtingsbedrijven van het PPI over het PPI-keurmerk.

In het jaar 2009 werd de erkenningsregeling uitgebreid met duurzaamheidseisen. De ledenvergadering stemde eind 2009 in met de voorgestelde uitbreiding. Per 1 januari 2010 werd de nieuwe regeling effectief. Het jaar 2010 is een overgangsjaar; IKOB-BKB zal de audits volgens de nieuwe regeling uitvoeren. Het kan zijn dat de regeling naar aanleiding van de opgedane ervaringen nog enigszins moet worden aangepast.