Van het bestuur

Dit is de alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Een goed moment om terug te blikken en uiteraard vooruit te kijken naar een gezonde toekomst. Het afgelopen jaar was voor het Platform Projectinrichting niet gemakkelijk. Wellicht een afspiegeling van de economische malaise die ons allen treft. De eensgezindheid waarmee de PPI ooit is opgestart is onderhavig aan afbrokkeling. Helaas is er afscheid genomen van een aantal trouwe leden. Intern is er verdeeldheid over het te voeren beleid en een van de consequenties is het afscheid van onze directeur Jos Wesselink.
Namens alle leden wil ik Jos langs deze weg bedanken voor zijn positieve inzet en professionele bijdrage voor het belang van de PPI. Jos heeft als vaandeldrager aan de basis gestaan van vele positieve ontwikkelingen. PPI keurmerk, opleidingstrajecten, beleid, dag van de Projectinrichting, PPI Award etc. Uiteraard wordt zijn periode als directeur op gepaste wijze afgesloten en krijgt iedereen de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Jos.
Uiteraard waren er ook positieve ontwikkelingen. Er hebben zich nieuwe leden aangemeld, het beleid ten aanzien van het PPI-keurmerk en toetreding nieuwe leden is aangepast. Bovendien kijken we terug op een uitermate geslaagde dag van de projectinrichting. Met name de twee onderwerpen PPI-keur en toetreding nieuwe leden zijn de grondslag voor ons nieuwe beleid en wellicht de basis voor een gezonde branchevereniging.

Onder de motto’s eendracht maakt macht en samen staan we sterk wens ik jullie, namens het bestuur, prettige feestdagen en een voorspoedig 2013!Eddy Werker

 

PPI-Awards uitgesteld naar oktober

In de vorige nieuwsbrief maakten wij bekend dat de uitreiking van de PPI Award in januari 2013 plaats zou vinden. Helaas hebben we in onze ledenvergadering moeten vaststellen dat het aantal inzendingen nog te laag was. Bovendien waren de voorbereidingen te weinig gevorderd.
Daarom is besloten de uitreiking van de PPI-Award te combineren met de Dag van de Projectinrichting op dinsdagmiddag 8 oktober 2013.

 

 

Toekomst branchevereniging

Om ons te helpen de toekomstvisie van de PPI vast te leggen, is in de ledenvergadering besloten een gedegen onderzoek te doen. In januari 2013 wordt daarom een enquête gehouden onder alle Nederlandse projectinrichters en leveranciers/fabrikanten. Doel van deze vragenlijst is inzicht te krijgen in de behoefte aan een branchevereniging en de gewenste taken van zo’n platform. Voor PPI-leden en ex-leden wordt een aparte vragenlijst toegevoegd met specifieke vragen over het Platform Projectinrichting. Dit onderzoek wordt elektronisch uitgevoerd (dus per e-mail en via internet) door een extern bureau. Uw gegevens en antwoorden worden discreet behandeld en komen niet ter beschikking van het PPI.

Op donderdagmiddag 14 februari 2013 presenteren wij de uitkomsten van dit onderzoek. Voor deze bijeenkomst nodigen wij alle projectinrichters en fabrikanten/leveranciers uit. We combineren deze gelegenheid bovendien graag met een ‘verlate’ nieuwjaarbijeenkomst. U mag rekenen op een interessant programma, een centrale locatie en natuurlijk een buffet. Bijzonderheden volgen.
Noteer 14 februari 2013 dus alvast in uw agenda!

“Bevestiging dat je je werk goed doet”

Winnaar PPI Awards 2010 kijkt terug op flinke boost naamsbekendheid en marktpositie

Ook in 2013 worden de PPI Awards weer uitgereikt. Twee jaar geleden won Damen Vloeren de felbegeerde prijs. Het bedrijf renoveerde de binneninrichting van de Stadsschouwburg in Arnhem. Opdracht was de authentieke stijl van 1938 terug te laten komen. “Een echte uitdaging” aldus directeur Stef Damen die op basis van enkele oude foto’s met zijn team aan de slag ging. De 2.000 m2 tapijtbedekking had niet alleen een moeilijk patroon in lengte en breedte, maar ook nog eens twee keer een diagonaal patroon. En last but not least: de zalen waren vrijwel allemaal rond….”

Sfeerbepaler
In samenwerking met de Deense fabrikant Ege werden de openbare ruimten en zalen met een GPS-systeem ingemeten, zodat alle rondingen goed in kaart waren. In de fabriek werd een minutieus ‘banenplan’ ontwikkeld. Damen: “De vloer werd als een soort ‘legpuzzel’ in banen van vier meter geleverd. De uitdaging voor onze mensen kon beginnen. Het rekken en strekken van het materiaal, het opspannen en op maat maken heeft uiteindelijk geleid tot een prachtig resultaat.. “ Het juryrapport beschreef het als volgt: “Bij binnenkomst is duidelijk dat de vloerbedekking de drager is van de sfeer binnen het gebouw en door de (bijna) perfecte manier van installeren deze uitstraling een extra accent krijgt”.

Feestje
“Het winnen van de PPI Awards was natuurlijk een prachtige erkenning en beloning voor het werk van onze mensen” vertelt de trotse directeur. Damen Vloeren ging dan ook voortvarend aan de slag met dit nieuwsfeit. Op de website werd een speciale ruimte gecreëerd met alle informatie over het project en de Awards, het logo van de Award kwam op alle huisstijldragers, er werd een radio-interview gegeven voor RTV Gelderland en Damen Vloeren was te zien in vrijwel alle bekende vakbladen.. . “De reacties waren overweldigd. We ontvingen felicitaties, taarten, bloemen wijn etc. Ook hebben we met het personeel een feestje gevierd.”

Boost
Of het winnen van de Awards daadwerkelijk nieuwe klanten heeft opgeleverd, valt moeilijk te meten legt Damen uit: “Feit is dat in elk verkoopgesprek de PPI Awards besproken worden. Het winnen van een dergelijke award geeft statuur en laat zien dat je een kwalitatief hoogwaardig bedrijf bent. De omzet is stabiel en dit jaar is er zelfs een stijgende lijn te zien. Een positief signaal in deze lastige economische tijd. Ook de naamsbekendheid van Damen Vloeren heeft een boost gekregen. Maar het belangrijkste is dat de Awards een bevestiging zijn van het feit dat we ons werk goed doen. En daar gaat het om..”

Damen kijkt met een goed gevoel terug. ‘De PPI-Awards hebben veel teweeg gebracht. Ook binnen ons bedrijf. Als team zijn we ervoor gegaan en hebben samen het resultaat behaald! Of we tips hebben voor de volgende winnaar? Nee, hoor… we gaan volop voor de ‘verlenging’ op 8 oktober 2013!”

Tot slot

Het einde van het jaar nadert alweer met rasse schreden. Een jaar vol ontwikkelingen, waarin de PPI stappen heeft kunnen zetten voor en met haar leden. We vertrouwen ook in het nieuwe jaar weer op dezelfde plezierige manier met elkaar te kunnen samenwerken. Fijne feestdagen gewenst en een gelukkig, gezond en succesvol 2013!