Van het bestuur

Met plezier kijken we terug op de afgelopen maanden, waarin er voor de PPI veel duidelijk is geworden. Als bestuur hebben wij de bijeenkomst van 14 februari jl. als zeer constructief en positief ervaren. Uit de terugkoppeling van de enquête – die in januari is gehouden onder zo’n 450 bedrijven uit onze branche – bleek overduidelijk het bestaansrecht van onze branchevereniging. Zowel leden als niet-leden gaven aan behoefte te hebben aan een kwaliteitsaanduiding. Het PPI keurmerk is dus van grote toegevoegde waarde. Hiermee onderscheiden wij ons binnen de branche.

Het merendeel van de ondervraagden is van mening dat zowel projectinrichters, leveranciers als (binnenhuis)architecten lid zouden moeten zijn van de PPI. Een conclusie die het bestuur van harte onderschrijft! Het bestuur gaat opvolging geven aan de wens van de geënquêteerden om elkaar vaker te ontmoeten en wellicht samen te werken. Zo zullen wij bij elke ledenvergadering voldoende ruimte creëren om te netwerken. Bovendien organiseren we deze vergaderingen vanaf nu steeds bij één van de leden. Op die manier leren we elkaar beter kennen en krijgen onze leden een extra kans zich te profileren. Daarnaast plannen we themabijeenkomsten over interessante onderwerpen. In juni is de eerste! Tot slot denken we na over een brainstorm met onze leden, waarin we samen kunnen vaststellen wat de meest ideale vorm van samenwerking is. En uiteraard gaan we aan de slag met de profilering van de PPI als branchevereniging! Dat we hierbij à la Annemarie van Gaal proberen ‘out the box’ te denken en zoeken naar nieuwe mogelijkheden, spreekt voor zich!

Nieuwe leden

Sinds 1 januari 2013 mochten we acht nieuwe leden verwelkomen. Borrenbergs  Projectinrichting, Duofort, Inza Interieurzaken, Moduleo, Objectflor, Ter Horst Woondekor, Van Welsenis Projectstoffering en Vunderink Projectzonwering: we hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen binnen de PPI!

Tot slotRTEmagicC_Foto_Kristel.jpgVerder zijn we alweer volop bezig met de voorbereidingen voor de Dag van de Projectinrichting op 8 oktober 2013. Graag tot ziens op onze eerstvolgende ledenvergadering op 18 april!Kristel Leerkes-Boerhof
Voorzitter

 

Impressie PPI-bijeenkomst 14 februari 2013

 

 

 

 

Nabeschouwing: ’De toekomst van PPI begint nu’

Op 14 februari presenteerde Menno van der Velde van onderzoeksbureau Noordam & De Vries de uitkomsten van de enquête die in januari 2013 is uitgezet in de branche. Ruim 50 personen waren aanwezig, ondanks de slechte weersvoorspellingen die dag.
Meer dan 25% van de 450 aangeschreven bedrijven vulde de enquête volledig in. Daarvan bestond 70% uit niet-leden van de PPI. De belangrijkste conclusies:

 • Een grote meerderheid vindt dat een branchevereniging noodzakelijk is.
 • Men is eensgezind over de samenstelling van het platform. Projectinrichters, fabrikanten/leveranciers en (binnenhuis)architecten moeten zich aan kunnen sluiten.
 • De geënquêteerden zijn minder enthousiast over een lidmaatschap voor zzp-ers.
 • Zowel leden als niet-leden noemen als belangrijkste speerpunten:
  • Ontmoeting
  • Samenwerking
  • kwaliteit
  • Keurmerk

Projectinrichters kunnen voor de eerste drie jaar aspirant-lid worden tegen een gereduceerd tarief. Architecten betalen geen contributie en zijn van harte welkom om de bijeenkomsten bij te wonen.

Annemarie van Gaal sloot de bijeenkomst af met een bevlogen presentatie over onconventioneel zakendoen. De belangrijkste boodschap? Werk niet alleen vanuit je eigen ervaringen, maar neem juist andere, verrassende mogelijkheden on der de loep. Dan kom je tot onverwachte opbrengsten. Een belangrijke eyeopener voor de PPI! 

 

Ledenvergadering

Diverse leden hebben al spontaan hun gastvrijheid aangeboden voor een locatie voor onze ledenvergaderingen. Hartelijk dank daarvoor! We proberen af te wisselen tussen leveranciers en projectinrichters.
B&C Raamdecoratie in Nunspeet bijt het spits af! Onze eerstvolgende ledenvergadering is op donderdag 18 april van 15 tot 18 uur aan de Ampèrestraat 11 te Nunspeet.

 

PPI-Award 8 oktober 2013

De afgelopen weken stonden veel van onze activiteiten in het teken van de voorbereidingen op de bijeenkomst van 14 februari. Inmiddels hebben we ons vizier alweer volop gericht op de PPI-Award.
Deze zal op dinsdag 8 oktober worden uitgereikt tijdens de dag van de Projectinrichting. De inzendtermijn is verlengd tot 1 juli 2013.
De tijd gaat razendsnel en de waan van alledag slokt ons als ondernemers veelal op.
Daarom nogmaals een oproep: heeft u al nagedacht over het project dat u wilt nomineren voor de PPI Award? We horen het graag zo spoedig mogelijk.
U kunt hier een inschrijfformulier downloaden en meer informatie inzien.

 

Themabijeenkomst social media

Onze eerste themabijeenkomst staat in het teken van social media. U bent van harte welkom op dinsdag 11 juni 2013 (’s middags). We zijn die dag te gast bij Gilde Business Solutions in Duiven, leverancier van o.a. software voor de projectinrichting.
Jelle Drijver vertelt ons meer over hoe u social media in kunt zetten voor uw bedrijf. Twitter, Facebook, LinkedIn etc. bevatten tal van ervaringen. Over mensen, over bedrijven, over u. Maar hoe kunt u al deze informatie gebruiken ten goede van uw organisatie? Waarschijnlijk hecht u ook meer waarde aan het oordeel van een vriend over een bepaald bedrijf dan aan de reclamefolder…

Denkt u nog steeds dat het alleen maar tijd kost? Jelle Drijver toont u met plezier en enthousiasme hoe u uw ‘kop uit het zand’ kunt trekken. Hij geeft een inkijkje in de do’s and don’ts , ondersteund met aansprekende video’s, praktijkvoorbeelden én een gezonde dosis humor!
Dus noteer 11 juni in uw agenda. Een uitgebreide uitnodiging volgt!

 

“Strategie van de kleine stapjes”

Directeur Jos Wesselink nam op 1 januari 2013 afscheid van de PPI

Wesselink werd in 2004 gevraagd of hij werkgeversorganisatie WVVR wilde helpen de overgang te maken naar een breed gedragen branchevereniging van leveranciers én projectinrichters: “Een interessante klus. Zeker in die tijd stonden de leveranciers en projectinrichters soms wat op gespannen voet met elkaar. Ik had al flink wat ervaring in de tapijtbranche en dat maakte dat ik snel aan de slag kon met het nieuwe PPI, dat een echt platform voor de branche moest worden. Ik herinner me mijn eerste kennismaking in september 2004 tijdens een workshop met beide ‘groepen’. Een spannende fase. Het was immers best bijzonder om van tegengestelde posities naar een samenwerkingsmodel te gaan. Al snel kwamen we tot de conclusie dat het PPI het in de WVVR ontwikkelde keurmerk in de praktijk moest gaan brengen. Om positie in de markt te krijgen en het kwaliteitsdenken centraal te stellen.

Over dat keurmerk is jaren gepraat. Intern wilden we eerst de organisatie goed op orde hebben alvorens het keurmerk extern te positioneren. Ook budgettair betekende het nogal wat. Een keurmerk introduceren is erg kostbaar en ons budget was beperkt en daardoor konden we niet het gewenste tempo maken. Achteraf hadden we ons dat wellicht beter moeten realiseren. Bekende keurmerken zoals BOVAG werken met veel grotere budgetten voor communicatie. Maar nu – anno 2013 – kunnen we met recht zeggen dat het PPI keurmerk nog steeds onze centrale waarde is. Dat de branche behoefte heeft zich te onderscheiden op kwaliteit, blijkt ook uit de onlangs gehouden enquête.

Terugkijkend, was de grootste uitdaging de grote ambitie versus het beperkte budget. Dat betekent dat we – ook nu nog – een lange adem nodig hebben om als PPI (en als keurmerk) een stevige marktpositie te veroveren. Het is daarbij wel eens lastig geweest ‘alle kikkers in de kruiwagen te houden’. Alles staat of valt immers met de steun van de leden. Hoe meer leden, hoe groter de marktwaarde van het keurmerk. De promotie van het keurmerk en de positionering van de PPI als professioneel platform zal in de komende jaren verder uitgebouwd worden. Ik heb in de afgelopen jaren geleerd dat de ‘strategie van de kleine stapjes’ daarin het best werkt…
Ik bewaar goede herinneringen aan de PPI. Ik denk daarbij o.a. aan de dag van de projectinrichting – in het bijzonder aan de inspirerende presentatie over het conceptueel denken van de architecten Ro & Ad. Een van andere hoogtepunten was de uitreiking van de Award. Professioneel georganiseerd en een hoog niveau qua deelnemersveld. Ik was zeer onder de indruk van het vakmanschap en de gedrevenheid die spraken uit de ingezonden projecten.

Vanuit mijn werk voor brancheverenigingen, werk ik nu o.a. voor de HISWA en de beroepsvereniging voor counselors, alsmede het project www.allestoegankelijk.nl Ik vind het fijn dat ik het PPI-proces in een goede samenwerking heb mogen managen. Iedereen die mij dat vertrouwen schonk ben ik erg dankbaar. Het gaf mij veel positieve energie en dat wens ik alle betrokkenen toe voor de toekomst! Ongetwijfeld komen we elkaar in een andere setting weer tegen!”

 

Agenda

Do 18 april 15-18 uur Ledenvergadering bij B&C Raamdecoratie Nunspeet
Di 11 juni (middag) Themabijeenkomst social media bij Gilde Solutions Duiven
Ma 1 juli uiterste inzenddatum projecten voor PPI Award
Di 8 oktober Dag van de Projectinrichting, tevens uitreiking PPI Award
Di 12 november Ledenvergadering (locatie nog niet bekend)