Het bestuur van de Branchevereniging Projectinrichting heeft in 2019 overlegd met de certificatie-instelling SKG-IKOB over de toekomst van het PPI-keurmerk. Het staat vast dat dit certificaat van meerwaarde is voor de bedrijven die het actief voeren. Besloten is om het keurmerk om te vormen tot een branchecertificaat. Hieronder staan daarover wat details beschreven.
Branchecertificaat
Het belangrijkste van de verandering is het feit dat het “eigendom” van het PPI-keur overgaat van SKG-IKOB naar de Branchevereniging Projectinrichting. Dat houdt praktisch in dat alle administratieve handelingen door de BVP worden verricht. Verder dat de inspecties voor het behalen of behouden van het PPI-keur door SKG-IKOB worden uitgevoerd en dat deze certificatie-instelling aan de BVP rapporteert, waarna de Branchevereniging het certificaat uitreikt. Voorheen werd door SKG-IKOB ook om de drie jaar een kantoor-onderzoek uitgevoerd. Dit vervalt. Het keurmerk heeft uitsluitend betrekking op het correct uitvoeren van de werkzaamheden op de werkvloer.
Het bestuur verwacht dat de regeling hiermee toegankelijker wordt voor alle leden projectinrichters van de BVP. Binnenkort zal er nog een flyer verschijnen, waarin de voordelen van het voeren van het keurmerk nader worden belicht.
Het secretariaat van de BVP geeft graag nadere bijzonderheden via info@bvprojectinrichting.nl.