Van het bestuur

Beste collega’s,Foto Kristel

“Mijn laatste jaar als voorzitter van het PPI is begonnen. Na zes jaar een bestuursfunctie te hebben vervuld, draag ik eind dit jaar het stokje over. Als bestuur zijn we momenteel druk bezig met het zoeken naar een goede kandidaat. Natuurlijk blijf ik mij inzetten voor het PPI, mogelijk binnen een werkgroep of op een andere manier.

Wij treffen elkaar weer op 25 maart aanstaande voor de ledenvergadering. Elders in deze nieuwsbrief vinden jullie een vooruitblik op deze bijeenkomst. Jullie zijn dit keer te gast bij Boerhof Heeten, en dat vervult mij natuurlijk met trots. Wat mij ook tevreden stemt, is dat de interesse voor het PPI groeit. We zien de laatste maanden dat steeds meer leden zich enthousiast inzetten voor het PPI. En ontdekken hoe zij onze branchevereniging in kunnen zetten voor hun eigen organisatie. Die ontwikkelingen juichen we natuurlijk van harte toe, want alleen samen kunnen we iets bereiken. Het is goed om te zien dat ook ons ledenaantal letterlijk groeit.

Nieuw bestuurslid
Dat geldt ook voor ons bestuur. We zijn erg blij met de komst van ons nieuwe bestuurslid Jeroen Blankers van Ad Borrenbergs. Hij stelt zich in deze nieuwsbrief voor.

Oproep
Tijdens de Dag van de Projectinrichting in oktober 2013 lanceerden we de nieuwe website. Een forse verbetering van onze profilering in de markt. Graag wijs ik jullie er nog eens op dat hier ook een mogelijkheid tot gratis exposure van onze leden is opgenomen.

Helaas wordt daar momenteel nog relatief weinig gebruik van gemaakt. Dus heb je foto’s van een mooi project, nieuws over je organisatie of de branche, laat het weten via Ab Sprong info@p-pi.nl

Graag tot ziens bij het PPI!

Kristel Leerkes-Boerhof
Voorzitter