BVP-lid Tarkett: samenwerken aan een circulaire economie

Een circulaire economie vereist samenwerking. Bij Tarkett werken we samen met onze partners om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken en een verschuiving te realiseren naar een circulair economisch model.

Het uitgangspunt van een circulaire economie is het hergebruik van producten en grondstoffen, waarbij de productiecirkel gesloten wordt. Buiten de eigen keten denken en samenwerken om de doelen van een circulair economisch systeem te behalen is hierbij cruciaal. Afval- en materiaalstromen van andere bedrijven en productieketens kunnen dienen als grondstof voor de eigen productie.

Samenwerking tussen bedrijven, organisaties en overheden is dus van groot belang, en opent deuren die anders gesloten zouden blijven.

Onze partners zijn net zo betrokken als wij! Daarbij maakt het werken met gelijkgestemde organisaties zaken niet alleen makkelijker, maar tevens relevanter. Zo werken we samen aan een duurzame en circulaire economie!

ReStart®, ons inzamelprogramma, is hier een goed voorbeeld van ons streven naar een circulair economisch systeem*. Om dit programma te realiseren besloten we om samen te werken met gerenommeerde partners in afvalinzameling en recycling. Voorbeelden hiervan zijn Veolia in Frankrijk en Duitsland, Vanheede in België en binnenkort Suez in Polen: ze stellen allemaal meerdere drop-off-sites ter beschikking voor onze klanten en ze runnen hun eigen logistiek om inzameling vlot te laten verlopen. En daar blijft het niet bij: als partners werken we samen aan verbeteringen en mogelijke uitbreidingen van het ReStart®-programma.