Actief op zoek naar vakmensen bij het VMBO

Theo van Elk, die namens Inretail het project Interieurvakman trekt, bericht het volgende:

Voor het zoeken naar nieuwe vakmensen is er door Inretail een samenwerking aangegaan met het platform VMBO-BWI. Dit is een platform, waar alle 170 scholen zijn aangesloten die het profiel Bouwen, Wonen, Interieur aanbieden op de VMBO – school.

Dit platform heeft o.a. een zeer actieve website waar scholen, decanen en leraren informatie afhalen voor alle mogelijke vakken die worden aangeboden. Ook is er een gedeelte met informatie over vakken waarvoor een opleiding gevolgd kan worden, waar nu ook informatie over Interieurvakman op staat (https://www.vmbo-bwi.nl/leerlingen/bwi-in-het-4e-jaar/2506/). De decanen kunnen leerlingen dan weer doorverwijzen naar de ROC’s die de opleidingen aanbieden.

Voor het zoeken naar nieuwe vakmensen, waar de BVP een samenwerking heeft met Inretail, worden er nu een aantal activiteiten uitgerold. Allereerst zijn er de afgelopen weken presentaties gegeven over het vak woning- en projectstoffering aan de regiobijeenkomsten van decanen. Bij elke bijeenkomst waren ca. 50 decanen aanwezig en er zijn direct positieve reacties opgekomen en vragen over bijv. het organiseren van workshops op school.

Het platform zal tevens aandacht aan het vak besteden via de eigen email nieuwsbrieven en er wordt binnenkort een uitgebreid informatiepakket naar alle aangesloten scholen gestuurd.

Daarnaast zal de Interieurvakman aanwezig zijn op de landelijke decanendag (7 juni) en op die dag ook een workshop verzorgen voor de decanen, om ze de mooie kanten van ons vak te laten zien en voelen. Belangrijk hierbij is ook dat we lesmateriaal gaan ontwikkelen voor het keuzevak vloeren, dat door de decanen dan in het onderwijsprogramma kan worden opgenomen. Dit materiaal wordt via het platform aangeboden.

De komende tijd zal de samenwerking nog verder uitgebreid worden. Hierbij zullen er ook contacten komen met scholen, die bijvoorbeeld met een groep leerlingen bij een bedrijf langs willen komen. Als deze vraag wordt gemeld aan de BVP, zullen wij contact opnemen met één van de leden om dit te regelen.

Deze samenwerking is weer een extra stap voor extra instroom van nieuwe vakmensen in de branche!

HMC Amsterdam start opleiding interieurvakman

Zoals te verwachten blijft de BVP zich inzetten om de opleiding Interieurvakman voor onze branche te ondersteunen. Het is nu zover, als alles goed gaat, dat ook bij het HMC in Amsterdam deze opleiding in de tweede helft van dit jaar gaat starten. Dat biedt weer kansen voor deze regio om leerlingen te werven deze als BBL’er 4 dagen te laten werken in de praktijk en één dag per week de opleiding te volgen. Nu is het zaak om tegen die tijd voldoende leerlingen te kunnen interesseren. Ook van de kant van de projectbedrijven is alle ondersteuning welkom. Op onderstaande foto zie je het eigen initiatief van ons lid Master Totaalinrichting met Niko Løndal om zich te presenteren en het vak “te verkopen”. Op deze avond kwamen collega’s Dennis van Groeningen, de eigenaar van Lykele Projectstoffering met zijn projectleider raambekleding Mira Groenveld, ook poolshoogte nemen, zoals te zien is op onderstaande foto. Altijd goed om de betrokkenheid van BVP-leden te zien bij deze gelegenheden.

Om de opleidingen actueel te houden en ons te informeren vindt er twee keer per jaar een zgn Expertmeeting plaats met de onderwijsinstellingen Interieurvakman. Hierbij wordt kennis uitgewisseld en ook enkele BVP leden waren hierbij aanwezig. In werkgroepen kwamen diverse onderwerpen aan de orde. Ik kom in een volgende editie nog nader hierop terug. Deze goed bezochte sessie werd gehouden in de PPC Academy in Wijk bij Duurstede.

Laat je opleiden tot interieurvakman!

Opleiding Interieurvakman Noord Holland

                           Een verslag voor de projectinrichters in Noord-Holland

 

Informatiebijeenkomst over de opzet van OPLEIDING INTERIEURVAKMAN VLOEREN, WAND EN RAAMBEKLEDING aan het Hout- en meubileringscollege (HMC) in Amsterdam:

Allereerst: we weten dat het belang van instroom en daaraan gekoppeld het opleiden in onze branche van vloer- en raambekleding van levensbelang is. Er is al aandacht aan besteed op onze vorige BVP-bijeenkomst waarbij de heer Hassan Kadouri, adviseur werkgeversdiensten van het UWV,  al een interessant beeld schetste van de huidige krappe situatie in de arbeidsmarkt.

Actie geeft reactie en een hoge input geeft ook output!

Afgelopen maandag 30 mei was er van 17.00 tot 19.30 uur een bijeenkomst waarbij zowel de bedrijven uit de woning- en projectinrichting als directie van het HMC, Theo van Elk van InRetail en Lieuwe Steendam van de BVP deelnamen. Ook in de regio Noord Holland is behoefte aan een goede opleiding en dit helpt mede om de instroom van nieuwe mensen te bevorderen. De concurrentie om nieuwe mensen te werven is groot. Alleen actief zijn, voortdurend de aandacht op ons vak vestigen en vooral samenwerken kan resultaat geven..

De discussie was zeker zinvol en na een presentatie van Jacqueline de Nooijer, manager cursus en training werd er onder leiding de directeur van het HMC lokatie Amsterdam, Stefan Welie, een discussie gevoerd over de voorgestelde invulling van de eerste opzet. Dat het door het College serieus werd opgepakt bleek uit feit dat de heer Paul Oomens, de voorzitter van College van Bestuur, ook aanwezig was om aan het gesprek deel te nemen. In de eerste opzet wordt gedacht aan deelopleidingen, waarbij ook certificaten worden uitgereikt mede namens de BVP en InRetail. In het HMC Rotterdam is deze opzet inmiddels succesvol en ook in de regio Amsterdam bleek in de discussie dat dit positief werd benaderd. Daarnaast een 9 maanden opleiding wat bij zij-instroom ideaal is in combinatie met 4 dagen per week werken. Stephan Welie van het HMC benadrukte: “Om dit goed van de grond te krijgen hebben we elkaar nodig, het HMC om de opleiding te realiseren en de marktpartijen om samen te werken en op die wijze nieuwe mensen te werven en op te leiden.”

Onderstaand het voorstel van deelopleidingen:

 

De 9 maanden opleiding:

Verdere bekendheid over de opleiding zal o.a. worden gegeven via de open dagen, eventueel een lokale banenbeurs en natuurlijk door het bekendmaken via InRetail, de BVP en onze leden.

De intentie is om in het najaar te starten, de BVP houdt haar leden op de hoogte.

 

 

Opleiding Interieurvakman in Amsterdam

Opleiding Interieurvakman in Amsterdam.
Op 30 mei aanstaande van 17.00 uur tot 19.00 uur is er een bijeenkomst bij het Hout- en meubileringscollege, Arlandaweg 173 in Amsterdam waar vakgenoten uit de woon- en projectenbranche geïnformeerd worden over de start van deelopleidingen. We kunnen dan vernemen wat de plannen zijn en hoe de vakbedrijven kunnen bijdragen aan een goede start. Succes is afhankelijk van zowel het HMC als de ondernemers die deze opleiding wensen en daadwerkelijk ook kandidaten aanbieden voor deze opleidingen. Ook projectinrichters en leden van de BVP uit de regio zijn hiervoor uitgenodigd.

Werven en opleiden van vakkrachten voor de projectinrichting

Op onze BVP ledenvergadering op 19 april 2022 lichtte Hassan Kaddouri, landelijk adviseur werkgeversdiensten UWV de leden in over de wijze waarop hij met zijn team samenwerkt met opleidingsinstituten om werknemers voor onze branche te winnen. Dit is een moeilijke opgave; de vijver met kandidaten is klein en het aantal vissers groot. Op alle mogelijke manieren wordt gezocht om jongeren en zij-instromers te interesseren voor het vak van projectstoffeerder. Men laat de moed niet zakken en zet door!
De presentatie van Hassan vindt men hier:

Presentatie Hassan Kaddouri 19-04-2022

Twee enthousiaste BVP-leden, Klift Roest en Gooiland, gaan leerlingen opleiden

Er is een tekort aan (jonge) woning- en projectstoffeerders. Klift Roest en Gooiland vinden het tijd voor verandering en richten samen De Stoffeerders Academy op. Dit is een tweejarige interne opleiding tot beginnend allround stoffeerder met garantie tot een vaste aanstelling bij het succesvol afronden van de opleiding.

Een wekelijks programma bestaande uit 4 dagen op de werkvloer onder begeleiding van een ervaren leermeester en 1 dag cursus. Alle dagelijkse werkzaamheden komen naar voren, maar er is ook aandacht voor instructies en ruimte voor vragen. De eerste negen maanden zal de opleiding worden gevolgd aan het Hout- en Meubileringscollege (HMC), hier komt zowel theorie als praktijk aan bod. Na deze opleiding bieden onze verschillende vloerfabrikanten en leveranciers cursussen aan op locatie.

Daarnaast bieden ze eens per kwartaal een trainingsweek. In deze week staat er een skill/onderwerp centraal. Bij deze trainingsweek zijn altijd maximaal 4 kandidaten en een leermeester aanwezig, zo is er veel persoonlijke aandacht voor de kandidaat.

Open dagen op het HMC Rotterdam

Opleiding tot Interieurvakman.

Op 21 en 22 januari waren er weer open dagen bij het Hout- en Meubileringscollege in Rotterdam. Dat is altijd een goed moment voor ons om het beroep interieurvakman stofferen extra te promoten. Maar ook om de belangstelling te peilen en te leren van de vragen die op de leerkracht en ook op ons afkomen. op 22 januari was ons lid R&J Boon projectstoffering uit Krimpen a/d IJssel mede aanwezig en Rob Boon kon, vanuit zijn lange ervaring als projectstoffeerder, kennis delen en de jongeren enthousiast maken.
Helaas had de toen nog geldende lock down ook invloed op de bezoekersaantallen. Die waren duidelijk minder dan bij de vorige sessie op 13 november vorig jaar Ook was dit weekend bij het Summa College in Veldhoven een open dag maar op afspraak en online. Alleen eigen personeel was aanwezig ivm hun Coronabeleid. Hierdoor was de BVP nu niet van de partij. Ook het Deltion College in Zwolle had een open dag op 21 januari en op 29 januari opent ROC Midden Nederland in Nieuwegein haar deuren voor belangstellenden.

Wat je merkt is dat sommige geïnteresseerde jongeren al ervaring hebben met het vak via het bedrijf van hun vader of van familie die dit vak uitoefenen. Verder zijn weinig jongeren direct enthousiast en gaat vaak de voorkeur uit naar de opleiding interieur adviseur of meubelmaker. Als er dan uitgelegd wordt dat juist het inzicht krijgen in het installeren van vloeren, wandbekleding en raamdecoratie altijd leidt tot een baan, worden ze al positiever. Ook dat deze opleiding kansen biedt voor een latere carrière als projectleider of wellicht als basis voor een eigen bedrijf. Wat goed uitpakte was dat twee leerlingen, zowel een jongen als een meisje, samen als demonstratie een mooie designvloer van pvc aan het leggen waren.

Tevens vertoonde de BVP ter inspiratie een PDF presentatie met fraaie praktijkvoorbeelden van projecten. De vakleraar van het HMC, Jaap Stolze, vertelde ook over de school zelf en de opleiding. En het blijkt steeds weer, we moeten echt inzet tonen om ons mooie vak voortdurend te promoten en iedere actie helpt daarbij.

Het HMC in Rotterdam en het Deltion College in Zwolle hebben nog een open dag op 10 maart en ROC midden Nederland in Nieuwegein op 15 maart. Voor info: kijk op hun website.

Creatief met afval op open dagen Summa en HMC.

Vroeger waren we nog creatief met kurk maar nu ook met textiele vloermaterialen!

Met dank aan Tynke van der Heuvel van Studio Wae hebben wij zowel bij het Summa college in Veldhoven als bij het HMC in Rotterdam gebruik mogen maken van diverse vloerontwerpen van Wae. Toch mooi dat Studio Wae werkt met materiaal van onze leden zoals Forbo, Interface en Tarkett en van afval fraaie dessins weet te creëren

Ook in de dagelijkse praktijk levert deze studio, in samenwerking met projectinrichters, fraaie projecten op in Nederland met klinkende namen als UWV, Tivoli Utrecht en de Luchtverkeersleiding. Daarnaast werken ze nog met circulaire wandpanelen en circulaire bestratingen. Kijk eens op hun website: www.studiowae.nl

Ook dank aan onze leden die op de open dagen voorlichting gaven over ons vak en dit enthousiast wisten over te brengen: Prolance Projecten en Interieurs – ICM projectinrichting – Multiflor en G&S project. Ook Borrenbergs ondersteunt het Summa bij de examens.

Ook elders in het land zijn o.a. Boerhof Projectinrichters, Ter Horst projecten en Iedema projectstoffeerders actief met het steunen van de opleidingen. Dit is allemaal hard nodig om instroom en vakmanschap in onze branche op een hoger niveau te brengen.

 

(voorwoord voorzitter Lieuwe Steendam in Nieuwsbrief BVP van 17 november 2021)

Open Dag Summa College

Op 6 november was er een Open Dag op het Summa College voor onder andere aankomende interieurvaklieden. Het aankomende talent kon kennis maken met de ontzettend gave circulaire producten van Studio Wae.

Lees meer

Open dagen voor nieuwe studenten interieurvakman

De opleiding Interieur Vakman wordt weer gepropageerd op de open dagen van de instellingen die deze specifieke opleiding bieden. Belangrijk voor onze branche die nu en in de toekomst kundig personeel nodig heeft. Om kennis te maken met de opleidingscentra ben je natuurlijk welkom, en natuurlijk ook als jullie met een potentieel nieuwe leerling het opleidingscentrum willen bezoeken.

Lees meer