Opleiding Interieurvakman Noord Holland

                           Een verslag voor de projectinrichters in Noord-Holland

 

Informatiebijeenkomst over de opzet van OPLEIDING INTERIEURVAKMAN VLOEREN, WAND EN RAAMBEKLEDING aan het Hout- en meubileringscollege (HMC) in Amsterdam:

Allereerst: we weten dat het belang van instroom en daaraan gekoppeld het opleiden in onze branche van vloer- en raambekleding van levensbelang is. Er is al aandacht aan besteed op onze vorige BVP-bijeenkomst waarbij de heer Hassan Kadouri, adviseur werkgeversdiensten van het UWV,  al een interessant beeld schetste van de huidige krappe situatie in de arbeidsmarkt.

Actie geeft reactie en een hoge input geeft ook output!

Afgelopen maandag 30 mei was er van 17.00 tot 19.30 uur een bijeenkomst waarbij zowel de bedrijven uit de woning- en projectinrichting als directie van het HMC, Theo van Elk van InRetail en Lieuwe Steendam van de BVP deelnamen. Ook in de regio Noord Holland is behoefte aan een goede opleiding en dit helpt mede om de instroom van nieuwe mensen te bevorderen. De concurrentie om nieuwe mensen te werven is groot. Alleen actief zijn, voortdurend de aandacht op ons vak vestigen en vooral samenwerken kan resultaat geven..

De discussie was zeker zinvol en na een presentatie van Jacqueline de Nooijer, manager cursus en training werd er onder leiding de directeur van het HMC lokatie Amsterdam, Stefan Welie, een discussie gevoerd over de voorgestelde invulling van de eerste opzet. Dat het door het College serieus werd opgepakt bleek uit feit dat de heer Paul Oomens, de voorzitter van College van Bestuur, ook aanwezig was om aan het gesprek deel te nemen. In de eerste opzet wordt gedacht aan deelopleidingen, waarbij ook certificaten worden uitgereikt mede namens de BVP en InRetail. In het HMC Rotterdam is deze opzet inmiddels succesvol en ook in de regio Amsterdam bleek in de discussie dat dit positief werd benaderd. Daarnaast een 9 maanden opleiding wat bij zij-instroom ideaal is in combinatie met 4 dagen per week werken. Stephan Welie van het HMC benadrukte: “Om dit goed van de grond te krijgen hebben we elkaar nodig, het HMC om de opleiding te realiseren en de marktpartijen om samen te werken en op die wijze nieuwe mensen te werven en op te leiden.”

Onderstaand het voorstel van deelopleidingen:

 

De 9 maanden opleiding:

Verdere bekendheid over de opleiding zal o.a. worden gegeven via de open dagen, eventueel een lokale banenbeurs en natuurlijk door het bekendmaken via InRetail, de BVP en onze leden.

De intentie is om in het najaar te starten, de BVP houdt haar leden op de hoogte.