Actief op zoek naar vakmensen bij het VMBO

Theo van Elk, die namens Inretail het project Interieurvakman trekt, bericht het volgende:

Voor het zoeken naar nieuwe vakmensen is er door Inretail een samenwerking aangegaan met het platform VMBO-BWI. Dit is een platform, waar alle 170 scholen zijn aangesloten die het profiel Bouwen, Wonen, Interieur aanbieden op de VMBO – school.

Dit platform heeft o.a. een zeer actieve website waar scholen, decanen en leraren informatie afhalen voor alle mogelijke vakken die worden aangeboden. Ook is er een gedeelte met informatie over vakken waarvoor een opleiding gevolgd kan worden, waar nu ook informatie over Interieurvakman op staat (https://www.vmbo-bwi.nl/leerlingen/bwi-in-het-4e-jaar/2506/). De decanen kunnen leerlingen dan weer doorverwijzen naar de ROC’s die de opleidingen aanbieden.

Voor het zoeken naar nieuwe vakmensen, waar de BVP een samenwerking heeft met Inretail, worden er nu een aantal activiteiten uitgerold. Allereerst zijn er de afgelopen weken presentaties gegeven over het vak woning- en projectstoffering aan de regiobijeenkomsten van decanen. Bij elke bijeenkomst waren ca. 50 decanen aanwezig en er zijn direct positieve reacties opgekomen en vragen over bijv. het organiseren van workshops op school.

Het platform zal tevens aandacht aan het vak besteden via de eigen email nieuwsbrieven en er wordt binnenkort een uitgebreid informatiepakket naar alle aangesloten scholen gestuurd.

Daarnaast zal de Interieurvakman aanwezig zijn op de landelijke decanendag (7 juni) en op die dag ook een workshop verzorgen voor de decanen, om ze de mooie kanten van ons vak te laten zien en voelen. Belangrijk hierbij is ook dat we lesmateriaal gaan ontwikkelen voor het keuzevak vloeren, dat door de decanen dan in het onderwijsprogramma kan worden opgenomen. Dit materiaal wordt via het platform aangeboden.

De komende tijd zal de samenwerking nog verder uitgebreid worden. Hierbij zullen er ook contacten komen met scholen, die bijvoorbeeld met een groep leerlingen bij een bedrijf langs willen komen. Als deze vraag wordt gemeld aan de BVP, zullen wij contact opnemen met één van de leden om dit te regelen.

Deze samenwerking is weer een extra stap voor extra instroom van nieuwe vakmensen in de branche!