Interface laat zien dat voorbij CO2-neutraal kan!

Aan het begin van de jaren ’90 vroeg een klant: “Wat doen jullie als bedrijf voor het milieu?” Toen de oprichter van Interface Ray C. Anderson zich realiseerde dat hij alleen kon antwoorden dat Interface voldeed aan de wet, richtte hij een werkgroep op om het probleem op te lossen. Tijdens de voorbereiding op een toespraak die hij wilde houden bij de aftrap van de werkgroep, las hij ‘The Ecology of Commerce’ van Paul Hawken en was diep onder de indruk. Hij omschreef het als een openbaring, zijn ‘dolksteek in de borst’-moment dat zijn kijk op de rol van het bedrijfsleven en duurzaamheid veranderde. Hij zag in dat Interface en de industrie dringend een andere weg in moest slaan. Hij deed de door olie gedomineerde tapijtindustrie op zijn grondvesten schudden door te stellen dat Interface vastbesloten was om het eerste duurzame, en uiteindelijk klimaatherstellende, bedrijf ter wereld te worden.
Interface laat zien dat voorbij CO2-neutraal kan!
Met de belofte van klimaat-herstellend zijn we nu bezig met onze missie Climate Take Back, waarbij we als doel hebben gesteld om in 2040 een C02-negatieve (klimaatpositieve) onderneming te zijn. Terug naar hoe het begon; in 1994, geïnspireerd door onze klanten, begonnen we met het terugdringen van onze negatieve impact op het milieu. We zijn er trots op dat we onze Mission Zero-successen hebben kunnen vieren in 2019, mede door de eerste vloerfabrikant ter wereld te worden met producten die allemaal CO2-neutraal zijn gedurende hun volledige levenscyclus. Dit geldt niet alleen voor tapijttegels, maar ook voor de producten LVT en nora® Rubber die we sinds 2017 en 2018 als aantrekkelijke aanvulling in ons product-portfolio hebben.
Onderweg hebben we het een en ander geleerd over bedrijfsmodellen, het oplossen van materiaal-vraagstukken en ambitieuze doelen. Interface stelde tijdens Mission Zero zeven kerngebieden (de ‘Zeven Fronten’) op die verbeterd moesten worden om de visie van ‘Mount Sustainability’ te kunnen halen. Voortbordurend op dat kader hebben we vervolgens ingrijpende nul-doelen op vele gebieden gesteld: geen afval, geen gebruik van fossiele grondstoffen, geen proceswater en geen uitstoot van broeikasgassen. De hieruit voortvloeiende EcoMetrics meten we sinds 1996 jaarlijks en worden onafhankelijk geverifieerd. Het meet het ‘metabolisme’ van onze organisatie en drijft onze duurzaamheidsreis. Het kijkt naar het materiaal en de energie die in en uit het bedrijf vloeit – wat we naar binnen brengen en wat er naar buiten komt in de vorm van producten en afval. We hebben ons afval, waterinname en energieverbruik significant verminderd en de fabriek in Scherpenzeel draait op 100% hernieuwbare energie.
We hebben sinds 1996 de CO2-voetafdruk van tapijttegels met gemiddeld 76% verminderd en dit zijn geverifieerde cijfers uit 2020. Vóórdat we volledig afscheid namen dit jaar september van bitumen in onze tapijtrug en dit hebben vervangen voor een biocomposiet. We reduceren met deze stap de C02-voetafdruk van onze tapijttegels weer significant verder. Daarnaast bestaat ons tapijttegelportfolio nu gemiddeld uit 88% biobased en recycled content en we zijn, voor tapijttegels, weer een stap dichter bij het dichtdraaien van de kraan naar de fossiele oliebron. Naast deze zeer hoge mate van circulariteit in de productopbouw hebben we ook een terugnameprogramma bij einde gebruiksduur, waarbij we ook gaan voor circulariteit op zijn best; tapijttegels als product hergebruiken op een andere plek. Wordt er vernieuwd, laat het ons dus weten; we willen zoveel mogelijk m2 tapijttegels een tweede ronde kunnen geven.
Een andere belangrijke mijlpaal in onze huidige missie Climate Take Back zijn de eerste C02-negatieve tapijttegel cradle to gate die we in maart 2021 hebben gelanceerd. Dit is een tapijttegel waarbij de creatie ervan meer CO2-uitstoot heeft voorkomen dan dat er is vrijgekomen om hem te maken. We gaan hiermee puur op basis van materiaal-technische innovaties ‘voorbij neutraal’. Dat is bijzonder daar waar het maken van samengestelde producten vooralsnog meestal een CO2-voetafdruk heeft. We nemen daarnaast verantwoordelijkheid voor de C02-uitstoot in de scope van de klant door dit op te nemen in ons Carbon Neutral Floors programma, waardoor de producten over de gehele levenscyclus C02-neutraal zijn. Tot slot, waarom zijn deze stappen en innovaties zo belangrijk? De gebouwde omgeving is voor 39% verantwoordelijk van de wereldwijde C02-uistoot. Aandacht voor operationele C02-emissies die voortkomen uit het voorzien van licht, stroom en verwarming van een pand stonden al wel op het vizier. Wat we noemen embodied carbon of ook wel materiaal- gebonden C02-impact was voor velen nog een blinde vlek. Echter, als de gebouwde omgeving onderdeel wil zijn van de oplossing in de klimaatcrisis dan is een bewuste keuze t.a.v. materialen en producten die gekozen worden om mee te bouwen en inrichten van groot belang. Die impact weegt -gezien nieuwbouw en renovaties in de komende 10 jaar waarin we tegelijk binnen de 1,5 graden Celsius opwarming van de aarde moeten zien te blijven-, heel zwaar. De Environmental Product Declarations leiden hierbij klanten de weg, waarbij heel duidelijk en onafhankelijk geverifieerd aangegeven staat hoeveel C02 een fabrikant bij het maken van het product of materiaal heeft uitgestoten. C02-arme, C02-neutrale of C02-negatieve producten zijn het enige antwoord voor een toekomst met een klimaat geschikt om in te leven.