PPI keur wordt steeds meer genoemd

PPI-keur wordt steeds meer genoemd!

In aanvragen (aanbestedingen) wordt steeds vaker gevraagd om bezit van het PPI-keurmerk of aantoonbaar gelijkwaardig. Hieronder een voorbeeld:

Kwaliteitsborging
Kwaliteitscertificaat ISO 9001; inschrijver dient te beschikken over het ISO 9001 certificaat of gelijkwaardig.
VCA* certificaat; inschrijver dient te beschikken over een VCA* certificaat of gelijkwaardig.
Milieucertificaat ISO-14001; inschrijver dient te beschikken over het ISO-14001 certificaat of gelijkwaardig.
PPI-keurmerk; inschrijver dient te beschikken over PPI-keurmerk of gelijkwaardig.