Nieuw lid BVP

Weer 2 nieuwe leden in de afgelopen tijd

In de eerste maanden van 2019 kon de BVP weer 2 nieuwe leden verwelkomen. Het gaat om The Collections te Woerden (Jolanda van der Spiegel) en Gordijnenatelier Van der Lelie (Herman van der Lelie). We hopen dat het lidmaatschap voor alle partijen een meerwaarde betekent.