Berichten

Nieuws van het bestuur

Over geld
Penningmeester, de heer Wilfred Koek, presenteerde in de ALV van 23 november jl. de definitieve cijfers over 2016 en de verwachte cijfers over 2017. Deze uitkomsten vergeleek hij met de cijfers over 2015.

Het jaar 2015 betekende de start van onze Branchevereniging Projectinrichting als vervolg op het Platform Projectinrichting.

Deze nieuwe start, met veel lagere contributiebedragen, meer PR en een ledenwerfactie, gaf in 2015 een ingecalculeerd negatief resultaat van € 32.000. Dit tekort werd in 2016 sterk teruggebracht tot een klein verlies in dat jaar van € 4.000. Naar verwachting sluiten we het jaar 2017 af met een minimaal positief resultaat van € 1.200.

Contributie 
Het voorstel van het bestuur om de contributie in 2018 met ongeveer 4% te verhogen werd in de ALV aangenomen. Projectinrichters en vloeronderhoudsbedrijven betalen dan vanaf 2018 € 390 i.p.v. € 375 en de leveranciers € 780 i.p.v. € 750.