Berichten

Interview Danny Voerman van Prolance – nieuw lid BVP

“Openheid om ervaringen in de branche te delen”

Danny Voerman is directeur/eigenaar van Prolance Projecten & Interieurs en sinds kort lid van de Branchevereniging Projectinrichting. “Ik bezocht – op uitnodiging van Jeroen Blankers – de bijeenkomst van 17 maart. Het was voor mij enerzijds een hartelijk weerzien met bestaande contacten, anderzijds een leuke kennismaking met nieuwe vakgenoten. Ik was aangenaam verrast door de prettige en ongedwongen sfeer. Ondanks het feit dat er diverse ‘concullega’s’ vertegenwoordigd waren, voerden we prima gesprekken over ons vak. Bovendien vond ik het plezierig om elkaar eens in een andere setting te zien en daarnaast leveranciers te ontmoeten.

Samenwerken

Prolance

Prolance

Ik verwacht de komende bijeenkomsten gevoed te worden met inhoudelijke onderwerpen die relevant zijn voor onze branche. Graag wil ik ervaren wat de kracht van de BVP kan zijn en ik zal daarom zoveel mogelijk BVP-events bezoeken. Ik realiseer me ook hoe belangrijk het is wat de leden zelf uitdragen hieromtrent. Voor Prolance zie ik zeker voor de toekomst mogelijkheden, zoals het keurmerk. Daarnaast staan wij er zeker open voor om onze ervaringen in de branche te delen. Denk daarbij o.a. aan de invulling van samenwerking met aannemers en eindgebruikers. Het is interessant om samen na te denken over de benadering van deze verschillende doelgroepen. Als nieuw lid ben ik nog te kort ‘aan boord’ om de toegevoegde waarde te beoordelen. Ik vind het belangrijk dat de BVP transparant blijft en gezamenlijk het juiste doel voor ogen houdt. Als het bestuur dat met dezelfde inzet en energie blijft doen, heb ik daar alle vertrouwen in!”

Over de nieuwe wet DBA

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is begin dit jaar aangenomen. Dit houdt in dat vanaf 1 mei 2016 de VAR (verklaring arbeidsrelatie) vervalt en deze nieuwe wet in werking treedt.

Lees meer

Enquête onder leden

De afgelopen maanden is er een enquête onder de BVP-leden gehouden en recent afgerond. Samenvattend kan gesteld worden dat het rapportcijfer voor de BVP nogal hoog uitviel, namelijk 8,6 gemiddeld. We kregen maar 14 ingevulde formulieren binnen, dus in feite deed slechts 23% van de leden mee aan deze enquête. Een referendum zou in dit geval als ongeldig zijn bestempeld.

Suggesties

Het bestuur ontving wel heel nuttige informatie over suggestie voor onderwerpen en activiteiten. Genoemd werden onder meer: bedrijfsbezoeken bij leveranciers, studiereisje, marktontwikkelingen in de bouw (BIM, Arbo, duurzaamheid), visie van architecten en projectontwikkelaars op de toekomst van de branche, een huisbeurs waar alle leveranciers zich kunnen presenteren, etc. In het programma voor dit jaar zal hiervan al wat terugkomen en ook daarna zal het bestuur van deze informatie gebruik maken.

Van de voorzitter 2016

“Talenten, toekomst en training”

Het eerste deel van 2016 ligt alweer achter ons! We hebben dit jaar alweer een aantal nieuwe leden in onze vereniging kunnen opnemen. We begroeten met plezier de firma’s Bosgoed, Iedema, Modulyss en Toppoint Blinds. We hopen dat de leden elkaar in onderling verband kunnen versterken en dat we daarnaast samen ook veel genoegen beleven.

Uiteraard blijven nieuwe, enthousiaste leden van harte welkom. Zo kunnen we ons met elkaar nog beter en breder inzetten voor onze branche. En ook denken we aan de toekomst van ons vak. Zie hiervoor onderstaande informatie over het inzetten van jonge talenten bij enkele van onze leden.

Er is de laatste tijd veel te doen over de wet Deregulering arbeidsrelatie. We zijn blij dat we jullie op 17 maart aanstaande een eerste informatieve bijeenkomst over dit onderwerp kunnen bieden.

We blijven voortdurend de mogelijkheden van onze vereniging verkennen. Waar kunnen we onze leden mee voorthelpen en waar liggen de behoeftes? Programma’s met workshops, trainingen, kennisoverdracht en bedrijfsbezoeken. Er is veel mogelijk. We zijn benieuwd naar jullie suggesties. We hopen dat jullie allemaal de enquête invullen die jullie onlangs hebben ontvangen, zodat we een zo gericht mogelijk programma kunnen bieden.

Graag tot ziens op 17 maart.

Namens het bestuur,

Jeroen Blankers

Van de voorzitter 2016

“Trots”

Toen ik gevraagd werd om voorzitter te worden van de BVP, heb ik direct ‘ja’ gezegd. Waarom? Omdat ik trots ben op onze branche. We maken letterlijk altijd iets moois. Saamhorigheid en trots zijn belangrijk voor het resultaat. En die twee gevoelens herken ik in mijn dagelijkse werk voor ons familiebedrijf, Ad Borrenbergs.

Ik wil me graag inzetten om de BVP naar een volgende fase te helpen. Om groei te stimuleren en ons ledenaantal uit te breiden door zoveel mogelijk branche-gerelateerde organisaties aan te laten sluiten. Van leverancier tot onderhoudsbedrijf. Met als doel: niet alleen kennis delen en informatie uitwisselen. Maar ook het uitdragen van die gezamenlijke trots. En daar hoort natuurlijk ook netwerken en gezelligheid bij. We willen geen ‘zware kost’ bieden, maar drie toegankelijke algemene bijeenkomsten per jaar. Elk lid heeft zijn eigen kwaliteiten en manier van ondernemen en dat respecteren we als branchevereniging. Binnenkort ontvangen alle leden een enquête waarin zij kunnen aangeven in welke onderwerpen zij geïnteresseerd zijn.

Het is goed dat het ‘PPI-keurmerk’ als subgroep blijft bestaan. Het is en blijft een belangrijk kwaliteitskeurmerk en een zeer bruikbare commerciële tool. Toch hebben we het keurmerk losgelaten als verplichting voor alle leden. Deels omdat we niet tot in detail de werkwijze van onze leden willen voorschrijven, anderzijds omdat onze leden ook graag meerdere certificaten gebruiken om zich te onderscheiden, zoals MVO, VCA, ISO etc.

Deze beslissing resulteerde in een directe stijging van het ledenaantal. Ik roep dan ook iedereen op om te helpen het ledenaantal nog verder uit te breiden. Zodat we voldoende budget hebben om goede bijeenkomsten te organiseren, onze leden op allerlei manieren weten te ondersteunen en vooral de branche op professionele wijze kunnen vertegenwoordigen.

We kijken dan ook met veel plezier terug op de Dag van de Project Inrichting op 15 oktober jl. Een goed bezochte bijeenkomst met veel nieuwe gezichten. De drie prachtige genomineerde projecten maakten het de jury niet gemakkelijk. Ook vanaf deze plaats wil ik Master Totaalinrichting als winnaar, maar ook Abeln Projectinrichting en Boerhof Projectinrichters van harte feliciteren met hun prestatie!
Maar wat het belangrijkste is als we terugblikken op de DPI: we hebben die dag saamhorigheid én trots voor onze branche ervaren!

Jeroen Blankers, voorzitter