Berichten

Van de voorzitter

Nieuwe bestuurder Mark Jongkind

Mark Jongkind van Luxaflex trad onlangs toe tot het bestuur. Wij zijn blij met zijn positieve en enthousiaste inzet om – zoals hij dat zelf aangeeft – “als verlengstuk van de vereniging in een breed netwerk voor en namens de BVP te opereren”.

Lees meer

Van de voorzitter 2016

“Talenten, toekomst en training”

Het eerste deel van 2016 ligt alweer achter ons! We hebben dit jaar alweer een aantal nieuwe leden in onze vereniging kunnen opnemen. We begroeten met plezier de firma’s Bosgoed, Iedema, Modulyss en Toppoint Blinds. We hopen dat de leden elkaar in onderling verband kunnen versterken en dat we daarnaast samen ook veel genoegen beleven.

Uiteraard blijven nieuwe, enthousiaste leden van harte welkom. Zo kunnen we ons met elkaar nog beter en breder inzetten voor onze branche. En ook denken we aan de toekomst van ons vak. Zie hiervoor onderstaande informatie over het inzetten van jonge talenten bij enkele van onze leden.

Er is de laatste tijd veel te doen over de wet Deregulering arbeidsrelatie. We zijn blij dat we jullie op 17 maart aanstaande een eerste informatieve bijeenkomst over dit onderwerp kunnen bieden.

We blijven voortdurend de mogelijkheden van onze vereniging verkennen. Waar kunnen we onze leden mee voorthelpen en waar liggen de behoeftes? Programma’s met workshops, trainingen, kennisoverdracht en bedrijfsbezoeken. Er is veel mogelijk. We zijn benieuwd naar jullie suggesties. We hopen dat jullie allemaal de enquête invullen die jullie onlangs hebben ontvangen, zodat we een zo gericht mogelijk programma kunnen bieden.

Graag tot ziens op 17 maart.

Namens het bestuur,

Jeroen Blankers

Van de voorzitter

“Positiviteit voortzetten”

Het jaar loopt rap ten einde. Tijd om eens terug te blikken. En dan constateer ik met trots dat we als Branchevereniging Projectinrichting flinke stappen hebben gemaakt. Een positieve ontwikkeling! De nieuwe koers begint zijn vruchten af te werpen. Zo bedraagt het ledenaantal momenteel 65, waarvan 41 projectinrichters, 2 vloeronderhoudsbedrijven en 22 leveranciers.

Ook in het komende jaar zullen we ons inzetten om het ledenaantal nog verder uit te breiden. Niet alleen om de kosten beter te dekken, maar ook om van elkaar te leren. En daarbij vragen we jullie ondersteuning. Ik daag onze leden dan ook graag uit eens om zich heen te kijken binnen de branche. Wie in jouw omgeving zouden we kunnen interesseren om zich aan te sluiten bij de BVP?

We kijken met veel enthousiasme uit naar 2016. Er worden enkele mooie bijeenkomsten georganiseerd, met inspirerende onderwerpen en volop ruimte om elkaar te ontmoeten. En natuurlijk zijn de voorbereidingen voor de DPI in oktober 2016 alweer gestart!

Kortom, ik hoop dat we met zijn allen de positieve ontwikkelingen kunnen vasthouden én uitbreiden. Zowel in onze bedrijven als gezamenlijk als branchevereniging.

Ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen en graag tot ziens op de nieuwjaarsreceptie op 26 januari 2016.

Jeroen Blankers

Van de voorzitter 2016

“Trots”

Toen ik gevraagd werd om voorzitter te worden van de BVP, heb ik direct ‘ja’ gezegd. Waarom? Omdat ik trots ben op onze branche. We maken letterlijk altijd iets moois. Saamhorigheid en trots zijn belangrijk voor het resultaat. En die twee gevoelens herken ik in mijn dagelijkse werk voor ons familiebedrijf, Ad Borrenbergs.

Ik wil me graag inzetten om de BVP naar een volgende fase te helpen. Om groei te stimuleren en ons ledenaantal uit te breiden door zoveel mogelijk branche-gerelateerde organisaties aan te laten sluiten. Van leverancier tot onderhoudsbedrijf. Met als doel: niet alleen kennis delen en informatie uitwisselen. Maar ook het uitdragen van die gezamenlijke trots. En daar hoort natuurlijk ook netwerken en gezelligheid bij. We willen geen ‘zware kost’ bieden, maar drie toegankelijke algemene bijeenkomsten per jaar. Elk lid heeft zijn eigen kwaliteiten en manier van ondernemen en dat respecteren we als branchevereniging. Binnenkort ontvangen alle leden een enquête waarin zij kunnen aangeven in welke onderwerpen zij geïnteresseerd zijn.

Het is goed dat het ‘PPI-keurmerk’ als subgroep blijft bestaan. Het is en blijft een belangrijk kwaliteitskeurmerk en een zeer bruikbare commerciële tool. Toch hebben we het keurmerk losgelaten als verplichting voor alle leden. Deels omdat we niet tot in detail de werkwijze van onze leden willen voorschrijven, anderzijds omdat onze leden ook graag meerdere certificaten gebruiken om zich te onderscheiden, zoals MVO, VCA, ISO etc.

Deze beslissing resulteerde in een directe stijging van het ledenaantal. Ik roep dan ook iedereen op om te helpen het ledenaantal nog verder uit te breiden. Zodat we voldoende budget hebben om goede bijeenkomsten te organiseren, onze leden op allerlei manieren weten te ondersteunen en vooral de branche op professionele wijze kunnen vertegenwoordigen.

We kijken dan ook met veel plezier terug op de Dag van de Project Inrichting op 15 oktober jl. Een goed bezochte bijeenkomst met veel nieuwe gezichten. De drie prachtige genomineerde projecten maakten het de jury niet gemakkelijk. Ook vanaf deze plaats wil ik Master Totaalinrichting als winnaar, maar ook Abeln Projectinrichting en Boerhof Projectinrichters van harte feliciteren met hun prestatie!
Maar wat het belangrijkste is als we terugblikken op de DPI: we hebben die dag saamhorigheid én trots voor onze branche ervaren!

Jeroen Blankers, voorzitter