Werkgroep cao

CAO voor projectinrichters

Onze branche kent (nog) geen cao voor projectinrichters. Veel bedrijven volgen de CAO Wonen, die per 1 januari is aangesloten bij de CAO Fashion, Sport en Lifestyle. Daarmee zijn deze collectieve arbeidsovereenkomsten nog verder van de branche voor projectinrichting komen te staan. Het bestuur van de Landelijke Belangen-vereniging LBV onderzocht of het mogelijk was, voor onze branche, een aparte cao af te sluiten. Het antwoord is: “Ja!”

Verenigings-cao

Hoe dat in zijn werk gaat: Er dient eerst een verenigings-cao opgesteld te worden: een cao voor alle projectinrichters van de BVP. Uiteraard in overleg met alle betrokkenen. Er zijn wel een paar voorwaarden. Zo moeten de LBV-werknemers (stoffeerders), lid zijn van de LBV. Het gaat namelijk niet uitsluitend om de belangen van de werkgevers, maar vooral ook om die van de werknemers. De LBV onderhandelt immers namens de werknemers met de werkgeversvereniging, de BVP.

Verplichting leden

Daarnaast moeten alle (projectinrichters)leden van de BVP zich aan de afgesloten cao houden. Het kan zijn dat projectinrichters, die momenteel nog geen lid zijn van de BVP zich ook aangetrokken voelen tot deze cao. Dat kan een stijging van het ledenbestand betekenen. Daar staat natuurlijk tegenover dat leden, die met een cao niets te maken willen hebben, van de BVP afscheid kunnen nemen.

Marsroute

In de ledenvergadering van 20 juni leidde de discussie tot de positieve conclusie. Men vond het een goede aanzet van het bestuur. Besloten werd dit pad verder te onderzoeken. De leden vinden het belangrijk dat we alle projectinrichtingsbedrijven in Nederland van dit initiatief op de hoogte stellen, om het front zo breed mogelijk te maken. Belangrijk is te weten over hoeveel werknemers, met een dienstverband, het ongeveer gaat. De cao heeft uitdrukkelijk geen betrekking op UTA-personeel en op zzp’ers. Het bestuur van de BVP zet hiervoor een marsroute uit.
Natuurlijk worden de leden stap voor stap op de hoogte gehouden van de vorderingen, de resultaten, eventuele uitdagingen, etc. Dit traject kan geruime tijd in beslag nemen.

Personeel

Veel van onze leden kampen met personeelstekorten. Vandaar dat dit onderwerp prominent op de agenda van de ledenvergadering van 20 juni stond. Zo’n ledenvergadering lost die tekorten natuurlijk niet in een keer op; maar wel is duidelijk dat het vak meer onder de aandacht gebracht kan worden. Een tweetal werkgroepen is hiermee bezig, een bij het Deltion College in Zwolle en een bij het Hout- en Meubileringscollege in Rotterdam. De eerste werkgroep is een interne BVP-groep onder leiding van Kristel Leerkes, de tweede is gemengd samengesteld met een stevige inbreng van de BVP. Beide groepen rapporteren regelmatig aan het bestuur en de leden.