Over het PPI-Keurmerk

We signaleren dat ons PPI-keurmerk steeds meer landelijke bekendheid en daarmee ook erkenning krijgt. In aanvragen en aanbestedingen wordt langzamerhand steeds meer gevraagd om bedrijven die over het PPI-keurmerk beschikken. Zie hieronder ter illustratie een aanvraag van de gemeente Meppel.


PPI-keurmerk-logo-253x300

  • Inschrijver en fabrikant van de tapijttegels dienen te beschikken over het ISO9001-certificaat of gelijkwaardig.
  • Inschrijver dient te beschikken over een VCA* certificaat of gelijkwaardig.
  • Inschrijver dient te beschikken over het ISO-14001 certificaat of gelijkwaardig.
  • Inschrijver dient te beschikken over PPI-keurmerk of gelijkwaardig.

Voor alle gevraagde certificaten geldt het volgende:

Indien inschrijver over een gelijkwaardig certificaat beschikt, dan dient het bewijs van gelijkwaardigheid geleverd te worden door verklaring(en) van een onafhankelijke deskundige derde inhoudende dat de kwaliteitsborging gelijkwaardig is met voornoemd certificaat.