Terugblik Dag van de Projectinrichting

Met veel plezier kijken we terug op de Dag van de Projectinrichting die op 8 oktober – in het Koetshuis De Haar te Haarzuilens – werd gehouden. Een prima mix van leerzaam entertainment, activiteit en netwerken. De Fountainheads gaven met hun wervelende optreden veel energie aan de leden. Deze energie kon men weer benutten bij een cursus boogschieten op het fantastische middenplein van het Koetshuis. We sloten de bijeenkomst af met een heerlijk uitgebreid buffet. Lovende woorden voor de organisatoren (Jeannette Boon en Jolanda van der Spiegel).

Boogschieten BVP

Opleiden
Op dit moment zijn er drie mbo-opleidingen voor interieurvakman: Deltion in Zwolle, Bouw & Interieur College te Nieuwegein en HMC te Rotterdam. Daar komt dit jaar nog een vierde bij: het Summa College te Veldhoven. Deze opleiding is ontstaan op initiatief van de BVP en in samenwerking met InRetail. De BVP is in gesprek met de directie van het HMC, om ook in de vestiging Amsterdam of elders in Noord-Holland tot een opleiding voor interieurvakman te komen.

De BVP is zoveel mogelijk present op de open dagen van de genoemde mbo-opleidingen én natuurlijk op regionale opleidingsdagen door het gehele land. Met reclamemateriaal, zoals banners en een achterwand voor een stand.

BVP opleiden

OPROEP

We streven ernaar de ‘stands’ ook steeds te bemensen. Dat doen we samen met InRetail. Ook hierbij doen we een beroep op onze leden! Vind je het leuk om af en toe iets over het vak te vertellen aan jonge mensen? Neem dan contact op met Ab Sprong: info@bvprojectinrichting.nl of 06-51332171.

Word allround interieurvakman

Opleiden in eigen beheer

Naast de reguliere mbo-opleidingen namen vier projectinrichtingsbedrijven het initiatief om een opleiding in eigen beheer op te zetten. Dit proces is gaande. Eerst ging men uit van een coöperatieve gedachte waarbij, via payroll, modelleerlingen geplaatst worden. Dit kan uitmonden in een verdienmodel voor de deelnemers. Per 1 januari 2020 treedt echter de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) in werking. Het payroll-model wordt dan aanzienlijk minder aantrekkelijk en zal opnieuw bekeken worden. Eind januari 2020 organiseren we daarom een besluitvormende bijeenkomst met de betrokken BVP-leden.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wat betreft de hierboven genoemde WAB kan het goed zijn, dat ook onze leden hiermee te maken krijgen. Op de BVP-website is onder het kopje downloads een verhelderend document geplaatst, waarin je een en ander kunt nalezen. Of kijk naar dit filmpje, waarin alles zeer duidelijk uiteen wordt gezet.

Wet arbeidsmarkt in balans

PPI-keurmerk
PPI KeurmerkZoals eerder gemeld, wijzigt het karakter van het PPI-keurmerk per 1 januari. De BVP wordt volledig eigenaar van het keurmerk en van de erkenningsregeling. Dit betekent dat leden die het keurmerk hebben een branchecertificaat ontvangen. SKG-IKOB blijft de controles uitvoeren, rapporteert aan de BVP en de BVP besluit het certificaat uit te reiken. De voorbereidingen zijn inmiddels achter de rug. IKOB heeft alle aangepaste regelingen momenteel in handen en zal waarschijnlijk nog een aantal opmerkingen hebben. De nieuwe regeling gaat dus op 1 januari 2020 in.

Zodra alle regelingen definitief zijn, stellen wij de BVP-leden uitgebreid op de hoogte.