Nieuw lid BVP

Voskuilen Projectinrichting en Bona Benelux: nieuwe leden van de BVP

De Branchevereniging Projectinrichting wordt zo langzamerhand steeds veelomvattender. Het ledental is inmiddels opgelopen tot 123, doordat Voskuilen Projectinrichting en Bona Benelux toetraden tot de vereniging. Hartelijk welkom natuurlijk. We hopen elkaar te kunnen enthousiasmeren en inspireren!