Terugblik op de algemene ledenvergadering BVP

Terugblik op de algemene ledenvergadering van 28 september 2021

Algemene ledenvergadering / bijdrage van Odette Ex van Ex Interiors.

De Branchevereniging Projectinrichting, de BVP, had op 28 september een grote opkomst van 110 leden. Als gastheer trad Lensen Projectinrichters in Zaltbommel op en hun open presentatieruimte met tribune bood gemakkelijk plaats aan meer dan honderd mensen.

Tijdens deze bijeenkomst van de BVP was interieurarchitecte Odette Ex van Ex Interiors uitgenodigd om haar visie over circulariteit met ons te delen. Velen weten dat haar bureau aan de wieg staat van vele projecten waarin vanuit de circulariteitsgedachte inhoud wordt gegeven.
Zij constateerde dat zij ongerust is over de nabije toekomst. Een weergave van haar gedachtengoed:

Vanuit de huidige tijd net na de grote impact van Corona op onze samenleving, vraagt zij zich af of deze crisis, die ons ook ruimte bood om op adem te komen en ons te bezinnen, ook in een positief effect zal resulteren. Kijk naar de enorm toenemende transporten in pakketten voor particulier en bedrijf, de tekorten aan papier door de enorme hoeveelheden verpakkingen die worden gebruikt; nu ontstaan al weer files en we dreigen sluipenderwijs terug te vallen in onze oude gewoonten. Odette Ex vraagt zich oprecht af:

“Heeft de aarde zijn samenwerkingsovereenkomst met de mensen verbroken?”

We zien niet te ontkennen krachten als overstromingen, bosbranden, plasticvervuiling, versnelde temperatuurveranderingen; Odette constateert dat we vervreemd raken van de natuur en van onszelf. De aarde is een ecosysteem dat we moeten koesteren en in evenwicht moeten brengen.

De fabrikanten en leveranciers moeten dàt bieden wat verantwoord is voor nu en in de toekomst. We moeten veranderen, vergroenen en open zijn over de “ingrediënten” die we toepassen. En Odette vraagt om elkaar te inspireren en te helpen o.a. via het initiatief Inside Inside waar al vele partners bij betrokken zijn. Zie de website www.insideinside.nl  Zij vindt dat we minder naar EGO maar veel meer naar ECO moeten, en dat moeten we samen doen.

Naar aanleiding hiervan zijn ook de BVP leden bewust van de impact en ontstond er al nuttige vraag over het omgaan met restafval ook bij verwerkers van materialen, in dit geval bij de configuratie en confectie van gordijnen. We kunnen veel aanpakken.

Ook werden tijdens deze bijeenkomst de cijfers van de BVP doorgenomen, bestuursleden herbenoemd en ingegaan op instroom en opleiden van vakmensen. Hierbij werd door de voorzitter nadruk gelegd op samen doen en samenwerken o.a. met InRetail, de onderwijsinstellingen en onze eigen werkgroep en onze leden.

Al met al een zeer geslaagde middag waarbij de BVP-leden elkaar weer lijfelijk konden ontmoeten en motiveren.