Werkgroep cao

Werkgroep CAO

Zoals bekend onderzoekt de BVP of het interessant en mogelijk is om voor de leden projectinrichters een eigen cao af te sluiten. Op de Dag van de Projectinrichting op 11 oktober jl. hield de heer Kamerbeek, die veel bemoeienis heeft met de cao voor parketteurs, daar een interessant betoog over.

Het bestuur peilde bij de leden projectinrichters vervolgens over hoeveel interieurvaklieden men beschikt en vroeg of men mee zou willen denken in een kleine werkgroep cao. Deze werkgroep wordt geleid door bestuurslid William Snoeren. Een aantal leden had hiervoor belangstelling. William doet wat voorwerk en het ligt in de bedoeling deze werkgroep eind januari 2019 op te starten. Elke input op dit gebied is vanzelfsprekend welkom. Bel daarvoor Ab via 0651 33 21 71 of mail via info@bvprojectinrichting.nl.