opendag2

Werkgroep werven en opleiden

De BVP is al sinds begin van 2018 druk bezig met het onderwerp: werven en opleiden van nieuw personeel. Natuurlijk heeft ook onze projectinrichtingsbranche te maken met een tekort aan personeel op de werkvloer. Ieder lid van de BVP ervaart dat in min of meerdere mate aan den lijve.

De werkgroep onder leiding van Kristel Leerkes legde contacten met ROC-opleidingen in Zwolle en Rotterdam. Er wordt hierin samengewerkt met INretail, de brancheorganisatie voor woninginrichters. Aan het eind van dit jaar moet onze branche een volgende stap maken en kan de werkgroep het niet meer alleen.

De leden projectinrichters worden hier de komende maanden als bedrijf op aangesproken. De BVP moet een baangarantie gaan afgeven aan deze ROC’s. Dit houdt in dat de BVP leerlingen die een BBL-opleiding (1 dag leren, 4 dagen werken) willen volgen onderdak vinden bij één van de BVP-bedrijven in de betreffende regio. Zeer binnenkort worden de projectinrichtingsbedrijven hierover benaderd door het bestuur. We gaan ervan uit dat ieder naar vermogen meewerkt.