Doelen stellen, doelen realiseren

Uit het voorwoord van de Nieuwsbrief van 23 maart 2022 door de voorzitter van de BVP, Lieuwe Steendam

We weten waar we naar toe willen maar ook waar we naar toe moeten. Zo zijn we druk doende om de instroom en opleiding van vakmensen te optimaliseren en zijn we ons bewust dat circulariteit een absolute prioriteit is. Nu is het stellen van doelen één ding, realiseren is een heel andere uitdaging. Er gebeurt van alles om ons heen om ons van het doel af te houden. Maar toch moeten we voortdurend weer focussen op onze doelstellingen, de route is grillig en deels onbekend, maar we moeten de toekomst steeds voor ogen houden.

Wat circulariteit betreft: als je beseft dat maar 8,6% van ons verbruik aan grondstoffen circulair is, en je ziet het toenemende gebrek aan grondstoffen door allerlei oorzaken, dan besef je dat de noodzaak om circulair te denken en te handelen een must is. Stel je voor: jaarlijks komen ca. 100 miljard ton aan mineralen, fossiele brandstoffen, metalen en biomassa onze wereldeconomie in en slechts 8,6% wordt hergebruikt (bron cijfers: Korn Ferry Institute). We weten dat deze manier van omgaan met grondstoffen en het uitputten van grondstoffen niet alleen onhoudbaar is voor ons milieu, maar ook voor de economie zelf! De schaarste aan deze grondstoffen zal steeds meer moeten worden opgelost met het herwinnen hiervan uit gebruikt materiaal en restafval of het vinden van nieuwe verantwoorde alternatieven. We zullen ook meer grondstoffen uit het Westelijke halfrond moeten verkrijgen in plaats van teveel afhankelijk te zijn van instabiele en totalitaire regimes. Dat vraagt niet alleen aandacht maar vooral gezamenlijke daadkracht. Een belangrijk doel om te realiseren, ook van onze BVP.